Sökning: "Team Spirit"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Team Spirit.

 1. 1. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linda Norén; [2019]
  Nyckelord :flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Sammanfattning : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. LÄS MER

 2. 2. Organisationskultur inom mäklarbyråer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Löfstedt; [2019]
  Nyckelord :Business culture; Real estate agencies; Team spirit; Teamwork.; Organisationskultur; Mäklarbyråer; Teamkänsla; Lagarbete.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att beskriva den organisationskultur som företagsledare av mäklarbyråer försöker att skapa för de anställda att verka i. Med en kvalitativ ansats samlades data in genom semistrukturerade intervjuer via telefon eller ansikte mot ansikte. LÄS MER

 3. 3. Compassion Fatigue : En litteraturöversikt om compassion fatigue hos sjuksköterskor inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Johansson; Rebecka Karlsson; [2019]
  Nyckelord :compassion fatigue; compassion satisfaction; emergency; nurses; stress burnout; akutsjukvård; compassion fatigue; compassion satisfaction; sjuksköterska; stress utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder idag ett högt tempo inom akutsjukvård och sjuksköterskan förväntas vara mångkunnig genom göra snabba bedömningar, möta patienters lidande samt prioritera akuta patienter i en stressig arbetsmiljö. Att ständigt arbeta i en påfrestande arbetsmiljö med lidande patienter och ett högt arbetstempo kan bidra till att sjuksköterskan utvecklar compassion fatigue vilket innebär att empatiförmågan avtar. LÄS MER

 4. 4. Mjuk och hård styrning av Lean bestämmer inte hur effektiv Lean är på företag : En fallstudie av ett införande av Lean

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Therese Grafström; [2019]
  Nyckelord :Lean production; Technology Organization Environment Framework TOE ; Lean toolbox; Lean philosophy; Fordism; Taylorism;

  Sammanfattning : Aldrig förr har vi konsumerat så mycket som nu och konsumenterna ställer hela tiden krav på högre kvalitet till lägre pris, samtidigt som kostnader för arbetskraft, energi och material ständigt ökar. För att bemöta kundernas behov används olika produktionssystem. LÄS MER

 5. 5. Systemförvaltningsmodell kontra verklighet Tillämpning av en holistisk systemförvaltningsmodell

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :MAJA MINIUSSI; [2018-02-16]
  Nyckelord :Systemförvaltning; Förvaltningsstyrning; Systemförvaltningsmodell; System Administration; System Management; Systems Management Model;

  Sammanfattning : Today organizations struggle with management of many systems. The systems could havedifferent integrations with each-other and a lack of overview is missing. This could be acomplex environment to maintain. To get a grip of the systems, and to get an overall perspectiveover the business entire family of systems a model could be used. LÄS MER