Sökning: "Team handball"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Team handball.

 1. 1. A comparison between a reactive- and a non-reactive agility test performed by adolescent handball players

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hulda Hallberg Lyggemark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Agility is the ability to change direction rapidly in response to a stimulus. Agility is made up of many physiological qualities, such as change of direction speed, straight sprinting speed, leg muscle qualities and anthropometry, but also factors like perceptual decision-making factors, visual scanning and knowledge of situations. LÄS MER

 2. 2. Taktik, tydlighet och tillit - en studie av timeouter i svensk elithandboll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Olofsson; Peter Wrobel; [2017]
  Nyckelord :timeout; handboll; ledarskap; idrott; kommunikation; fallstudie; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att nå en fördjupad förståelse av timeouter i handboll, hur de används och vad som kommuniceras. En fallstudie genomfördes med ett herrhandbollslag i den högsta divisionen i svensk handboll. LÄS MER

 3. 3. Handbollstränaren : Om konsten att vara ledare, handbollens kultur och vad ungdomar lär sig med hjälp av sina tränare.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :team handball; socialization; leadership; coaching; sport; handboll; socialisation; ledarskap; coaching; idrott;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva handbollen som en egen kultur och socialisation, innehållande ritualer och symboler, utifrån ett socialantropologiskt perspektiv, samt att studera ledarnas betydelse i ett handbollslag när det kommer till vad spelarna lär sig på planen. Detta är en fältstudie av flickhandbollslag och deras tränare. LÄS MER

 4. 4. Styrka, snabbhet och hoppförmåga : En korrelationsstudie på elitidrottande män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Robin Lindlöf; Aron Spejare; [2017]
  Nyckelord :Styrka; sprint; hoppförmåga; sprintförmåga; effekt; power; fysiska tester; fystester; Ishockey; Truppgymnastik; Handboll; korrelation; tvärsnitt; acceleration; maxhastighet; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att undersöka hur relationen mellan sprintförmåga och olika typer av styrke- och hopptester ser ut. De fyra frågeställningarna var; Hur ser sambandet ut mellan accelerationsfasen i sprint och styrketester? Hur ser sambandet ut mellan accelerationsfasen i sprint och hopptester? Hur ser sambandet ut mellan maxhastighetsfasen i sprint och styrketester? Hur ser sambandet ut mellan maxhastighetsfasen i sprint och hopptester? Metod Totalt rekryterades 24 deltagare, både kvinnor (n=21, ålder 21,5 ±2,5 år, längd 170,3 ±6,3 cm, vikt 68,5 ±6,3 kg) och män (n=3, ålder 18,7 ±0,2 år, längd 177,3 ±4,9 cm, vikt 72 ±9,0 kg) från handboll, truppgymnastik och ishockey med krav om att tillhöra den högsta nationella nivån inom respektive idrott. LÄS MER

 5. 5. Maximal och uthållighets styrka samt hoppförmåga i hoppben kontra icke-hoppben hos kvinnliga handbollsspelare i elitserien

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Viktoria Karlsson; [2017]
  Nyckelord :One leg tests; Team sports; Side differences; Return to sport; Enbenstest; Lagidrott; Sidoskillnader; Återgång till idrott;

  Sammanfattning :                           Inledning: Ny statistik visar att handboll är den lagidrott med störst förekomst av skador. Många kliniska studier beskriver svårigheterna med att veta när en spelare säkert kan återgå till idrott efter skada. LÄS MER