Sökning: "Team roles"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden Team roles.

 1. 1. Skolsköterskors upplevelser av att arbeta i team för att främja elevers hälsa och förebygga deras ohälsa

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Borglin; Malin Nelinder; [2020]
  Nyckelord :Teamarbete; Hälsofrämjande arbete; Förebyggande hälsovård; Specialistsjuksköterskor inom pediatrik; Skolhälsovård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internationell och nationell forskning visar att skolsköterskan har en betydelsefull roll i att främja elevers hälsa och förebygga deras ohälsa. Basen för ett framgångsrikt hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan anses vara att arbeta i team med övriga kollegiet. LÄS MER

 2. 2. Barn som till synes klarar allt : En kvalitativ studie om barn som växt upp med missbrukande föräldrar men i vuxen ålder lyckats ta sig vidare i livet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emelie Martinsson; Karin Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :children; parents; addiction; autobiographical books; social heritage; attachment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine children who grew up with one or two parents who had addiction problems during their childhood. This study was done to get an understanding of what children of addiction did to move on in life with different approaches, strategies, roles and what kind of team they used. LÄS MER

 3. 3. Avslutning av livsforlengende behandling: intensivsykepleierens rolle i beslutningsprosessen.

  Magister-uppsats,

  Författare :Siri Hammersland Heradstveit; [2019-06-20]
  Nyckelord :End-of-life; terminale-care; life support care; icu; intensive care units; nurse; decisions;

  Sammanfattning : Background: Overtreatment at end of life is a large ethical dilemma in today’s technologicalsociety. Studies show that the intensive care nurses role is little defined in the decisionmaking process of withdrawal or withholding life-sustaining treatment. LÄS MER

 4. 4. DEVELOPING ORGANIZATIONAL DYNAMIC CAPABILITIES IN PROJECT-BASED INTEGRATED SOLUTION : A Study of Servitization in Chinese Water Treatment Industry

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hong Xiang Shao; [2019]
  Nyckelord :Performance; Dynamic Capabilities; Micro-foundations; Mechanisms; Project-based integrated solution; Project Manager; Service Providers; Service Co-creators;

  Sammanfattning : Manufacturing firms seeking to create and extend competitive advantage are striving to include more services into their offerings. Meanwhile, there are research gaps such as how frontline service providers influence organizational dynamic capabilities and how organizational dynamic capabilities can be developed in servitization need to be systematically studied and explicitly explained. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationsproblemi agila distribuerade team : En studieav identifierade kommunikationsproblem och lösningar för agila distribueradeteam.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Erik Van Zwoll; Andreas Blivik; [2019]
  Nyckelord :Communicationproblems; agila teams; distributed agile teams; Kommunikationsproblem; agila team; distribuerade agila team;

  Sammanfattning : The   agile methods are becoming increasingly more common to use in distributed   work, the globally growing IT market has led to IT-system development often   being distributed. The fact that many   teams today choose to work distributed and agile has brought with it some new   communication problems. LÄS MER