Sökning: "Team roles"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden Team roles.

 1. 1. Interprofessionellt samarbete på operationssalen i samband med kejsarsnitt : Samarbetet mellan barnmorska och operationssjuksköterska - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisa Palm; Amanda Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Intervjustudie; upplevelse; kejsarsnitt; operationssjuksköterska; barnmorska; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kejsarsnitt är ett vanligt ingrepp i den svenska vården där bland annat operationssjuksköterskan och barnmorskan är en del av det interprofessionella teamet runt patienten. Dessa två professioner behöver samarbeta för att säkerställa kvalitet och säkerhet på vården vid detta ingrepp. LÄS MER

 2. 2. Samarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör - Centrala faktorer och långsiktiga relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Marie Persson; [2019]
  Nyckelord :Produktionsprocessen; Partnering; Lean Construction; Huvudentreprenör; Underentreprenör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Huvudentreprenörer anlitar idag underentreprenörer i större utsträckning än vad det har gjorts tidigare i bygg- och anläggningsbranschen. Underentreprenörer anlitas för att utföra speciella moment i ett projekt där det krävs spetskompetens samt för att stärka upp med arbetskraft hos huvudentreprenören. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa på arbetsplatsen : En studie om avdelningschefer i svenska kommuner 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Tereza Franclova; Penny Salomonsson; [2019]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; förväntningar; krav; arbetsbelastning; press;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to form an understanding regarding the mental health and wellbeing of department managers employed at Ljungby, Växjö, and Älmhult municipalities. Previous studies have shown that there has been an increase in mental illness and sick-leave among managers especially within Swedish governmental organizations. LÄS MER

 4. 4. Controlling fashion: Enabling controls in creative teams in fashion firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Nolåker; [2018-07-02]
  Nyckelord :Enabling controls; Management control systems; Fashion firms; Creative teams; Creativity;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. The Coordination Mechanisms of Self-Managing Organizations : An Explorative Case-Study of Three Pioneers

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Beatrice Elman; [2018]
  Nyckelord :Self-Managing Organizations; post-bureaucratic organizations; boss less firms; radical decentralization; coordination mechanisms; coordination in post-bureaucratic organizations; coordination mechanisms in team-based organizations; horizontal and vertical organizations;

  Sammanfattning : After many years of limited activity in the field of coordination research, new organizing forms with the aim to abandon managerial hierarchies have caused a renaissance in the research of new solutions to this universal organizing problem. An emerging stream of research about Self-Managing Organizations (SMOs) which eliminates formal hierarchies and managers completely, have left researchers wondering about SMOs new coordination solution as antecedent organizing forms have their coordination solution strongly dependent on managers. LÄS MER