Sökning: "Teambaserat arbetssätt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Teambaserat arbetssätt.

 1. 1. Tillit, styrning och service : En kvalitativ studie av Skatteverkets implementering av tillitsbaserad styrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Andersson; Christian Öström; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; trust-based control; change process; public sector; Swedish Tax Agency; case study; isomorphism; decoupling; New Public Management; tillitsbaserad styrning; förändringsprocess; offentlig sektor; Skatteverket; fallstudie; isomorfism; särkoppling;

  Sammanfattning : Sedan 1980-talet har New Public Management (NPM) varit den dominerande styrfilosofin inom offentlig sektor i Sverige. NPM har framförallt varit förknippat med resultat- och målstyrning och har förväntats öka effektiviteten inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 2. 2. Revisorns uppfattningar om struktur och dess påverkan på effektivitet och revisionskvalité

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ahmad Ismail Taleb; Tobias Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Struktur; revisionskvalité; teamarbete; effektivitet; erfarenhet; revision;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att förklara hur olika demografiska faktorer påverkar revisorns uppfattningar kring struktur och dess inverkan på revisionskvalité samt effektivitet inom revisionsprocessen. Metod: Studien tar en deduktiv ansats och baseras på en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER

 3. 3. Har hjärtsviktspatienter behov av stöd i vardagen via ett interdisciplinärt team ?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Lena Andersson; [2012]
  Nyckelord :hjärtsvikt; interdisciplinära team; livskvalite; ledarskap; multidisciplinära team;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är en sjukdom som är vanlig idag i Sverige och prevalens siffrorna stider. Syftet med denna stuide var att studera om hjärtsviktspatienter önskar ett team runt sig med ansats på olika egenvårds och omvårdnadsåtgärder och på vilket sätt de önskar få hjälp av teamet för att förbättra sin livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Teambaserat arbetssätt inom Kronofogdens enhet Summarisk process:Succé eller fiasko?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Sandra Ferm; Christoffer Johansson; [2008]
  Nyckelord :team; organisation; kronofogdemyndigheten;

  Sammanfattning : Problem: När ett nytt arbetssätt införs inom ett företag eller myndighet är det viktigt att efter ett tag stanna upp och fundera på om det blev som det var tänkt och genom det; se vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Vi tyckte därför att det var intressant att undersöka hur resultatet blev i och med att ett nytt arbetssätt genomförts, i detta fall, det teambaserade arbetssättet. LÄS MER