Sökning: "Teamledare"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Teamledare.

 1. 1. ETT TEAM ÄR ENDAST LIKA STARKT SOM DEN SVAGASTE MEDLEMMEN - En studie om hur teamledare på ett Callcenter arbetar med motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Braun; Natalie Eriksson; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; Motivationsarbete; Motivational work; Callcenter; Teamledare; Management; Team; Ledare;

  Sammanfattning : The chosen topic of this Bachelor Thesis is motivational work and how it is conducted in Call centers. Call centers are generally characterized by a high rate of staff turnover and was therefore an interesting field to research. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem, ett vinnande koncept, eller? : En fallstudie om medarbetares uppfattning och belöningssystemets påverkan på motivation.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vilgot Mjörnheim; Oscar Larsson; [2019]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; telekombranschen; belöningssystem; behovsteori; självbestämmandeteorin; uppfattning; påverkan.;

  Sammanfattning : Ett optimalt belöningssystem hjälper inte bara organisationer att ta tillvara på redan anställda medarbetarens kompetens utan möjliggör också i en globaliserad omvärld att attrahera nya medarbetare, något som tidigare studier belyser som en nästintill omöjlig uppgift. Därför syftar uppsatsen via en fallstudie, kvalitativt undersöka ett väletablerat telekomföretag för att analysera vilka potentiella problem som medarbetare uppfattar med belöningssystem och hur dessa problem kan komma att påverka deras motivation. LÄS MER

 3. 3. "Vi borde ha en bättre strategi - men nej..." En kvalitativ studie om SM-veckans arbete med volontärer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Rohlén; Lina Hörnbäck; [2019]
  Nyckelord :SM-veckan; Volontär; Organisation;

  Sammanfattning : Syfte: “Syftet med studien är att identifiera hur SM-veckans lokala organisation arbetar med att utveckla och bibehålla ett hållbart arbetssätt kring volontärer.” Metod: Denna studie är utformad enligt en kvalitativ fallstudie. LÄS MER

 4. 4. A practical approach to implementing Continuous Delivery : A case study at the Swedish Board of Agriculture

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Johan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :IT architecture; Continuous Delivery; Continuous Integration; System Development; Software Quality; Testing Strategy;

  Sammanfattning : This thesis has been carried out at the Swedish Board of Agriculture. The client wants to orientate towards a development environment and architecture that allows for more frequent software deliveries than in the current situation, to increase the business benefits of the development work carried out. LÄS MER

 5. 5. Larmteamets upplevelser av kommunikation vid behandling av ett hjärtstopp : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Millie Andersson; [2017]
  Nyckelord :Communication; Team; Non-technical skills; Cardiac Arrest; Education; Kommunikation; Team; Icke-tekniska färdigheter; Hjärtstopp; Utbildning;

  Sammanfattning : Under de senaste fem åren rapporterades årligen över 2000 intrahospitala hjärtstopp till det nationella hjärtstoppsregistret. När ett hjärtstopp sker vid det mindre akutsjukhuset i södra Sverige tillkallas ett larmteam för att utgöra en kvalitetshöjande resurs. LÄS MER