Sökning: "Techbolag"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Techbolag.

 1. 1. INCITAMENT OCH STARTUPS : ANVÄNDNING AV INCITAMENT I STARTUPFÖRETAG.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johan Nyberg; Johan Hulmarker; [2019]
  Nyckelord :Kvalificerade personaloptioner; Incitamentsprogram; Optionsprogram; Incitament; Finansiella incitament; Icke finansiella incitament; Rekrytering; Startup; Techbolag; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Incentives are a well-known concept which primarily are used to motivate, recruit and keep employees within the organization. Financial incentives are associated with monetary reward in exchange for an achieved goal or performance. LÄS MER

 2. 2. Magkänsla, förnuft eller traditionella metoder : Hur onoterade techbolag värderas

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tobias Göransson; Olle Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Techbolag; värdering investering.;

  Sammanfattning : Inledning: Det är idag över 18 år sedan IT-bubblan sprack och 300 miljarder blev till luft. Idag ser vi en enorm efterfråga på att investera i techbolag. Än idag är det en komplexitet i att värdera ett bolag med få tillgångar och ingen vinst i bolaget. Att investera i techbolag kommer därför med en stor risk. LÄS MER

 3. 3. IPO underpricing på Nasdaq Stockholm & Nasdaq First North

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Eriksen; Alex Winström; Jacob Andersson; [2018]
  Nyckelord :IPO underpricing; Nasdaq First North; Nasdaq Stockholm; Regression analysis; Initial Public Offering; Underpricing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: “IPO underpricing på Nasdaq Stockholm & Nasdaq First North - vilka faktorer påverkar?” Seminariedatum: 2018-05-31 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Alex Winström, Jacob Andersson, Marcus Eriksen Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Nasdaq First North, Nasdaq Stockholm, Regressionsanalys, Initial Public Offering, Börsnotering, Underprissättning Syfte: Att undersöka underprissättningen för IPOs på handelsplatserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North ur ett akademiskt perspektiv från en investerares synpunkt. Metod: En kvantitativ metod med deduktivt tillvägagångssätt för att analysera sekundärdata har använts. LÄS MER

 4. 4. Tech Start-up Internationalisation : Development of an internationalisation model for born global web-based tech start-ups from European start-up hubs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Malina Koch; [2017]
  Nyckelord :Start-up; internationalisation; born globals; international entrepreneurship; Internationalisering; Internationell entreprenörskap; Born global; Tech startup;

  Sammanfattning : International entrepreneurship is a prominent phenomenon in contemporary research, because of the ease of internationalisation for companies. Start-up hubs in Europe are booming and especially web-based tech companies internationalise quickly. LÄS MER