Sökning: "Technical Debt"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Technical Debt.

 1. 1. Organisatoriska aspekters koppling till teknisk skuld : En fallstudie om hur balansen av organisatoriska aspekter kan understödja kontrasterande perspektiv och påverka teknisk skuld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Gabriel Jönsson; Tobias Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Technical debt; commercially controlled unit; technically controlled unit; communication; culture; consensus; power; ambidexterity; exploit; explore; productification; opportunity loss; Teknisk skuld; kommersiellt styrd enhet; tekniskt styrd enhet; kommunikation; kultur; samsyn; makt; ambidexteritet; exploit; explore; produktifiering; opportunity loss;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har inneburit en tilltagande komplexitet i organisationer, vilket föranlett skapandet av begreppet teknisk skuld. Likväl som organisationer försätter sig i ekonomiska skulder försätter sig organisationer i tekniska skulder. LÄS MER

 2. 2. Technical decision-making in startups and its impact on growth and technical debt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carl Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Technical Decisions; Startups; Technical Debt; Talent Management; Technical Stack; Programming Languages; Complexity; Software Development; Tekniska beslut; Startups; Teknisk skuld; Talanghantering; Teknisk stack; Programmeringsspråk; Komplexitet; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : The rapid pace of digitalization has resulted in increased management of software development, and today a majority of startups are reliant on software. How to manage software development projects is a well-researched area and agile methods are widely adopted by companies in all industries and sizes. LÄS MER

 3. 3. Clean Code in Practice : Developers´ perception of clean code

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Kevin Ljung; [2021]
  Nyckelord :clean code; code quality; technical debt; refactoring;

  Sammanfattning : Context. There is a need for developers to write clean code and code that adheres to a high-quality standard. We need developers not to introduce technical debt and code smells to the code. LÄS MER

 4. 4. Large Scale Photovoltaic Market Analysis In Italy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Federico Annese; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The environmental targets set by Europe of reaching a net zero carbon emission by 2050 and the European Green Deal have increased the environmental targets previously set. The Italian government managed to reach the targets set by 2020 in advance and started to work on the 2030 targets in 2017. LÄS MER

 5. 5. Faktorer för refaktorisering vid teknisk skuld : En kvalitativ studie mellan olika branscher inom mjukvaruprojekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Viktor Bolinder; Sebastian Börjesson; [2021]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Refaktorisering; Technical Debt Quadrant; Industribranschen; Mjukvarubranschen;

  Sammanfattning : I det teknikväxande samhället bidrar mjukvaruutveckling till stora it-relaterade utgifter och investeringar. Industrier utvecklar stödjande programvara för sin produktion och mjukvaruföretag levererar digitala system för kunder som behöver uppfylla ett behov. LÄS MER