Sökning: "Technical Exercises"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Technical Exercises.

 1. 1. What is the key to success? Exploring various ways of preparation for orchestra projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joanna Latala; [2019-04-02]
  Nyckelord :Orchestral Playing; Practice Methods; Orchestra Technique; Technical Exercises; Orchestra Project; Cello Section; Cello; Orchestra; Orchestral Excerpts;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse the preparation process before orchestra projects. This thesisbegins with the description of ways of preparing for orchestra projects for the University ofGothenburg Symphony Orchestra. The second part of the thesis is a description of problemswhich I found during the preparation and ways which I tried to solve them. LÄS MER

 2. 2. Intrahospital transport av kritiskt sjuka patienter : Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet ur ett patientsäkerhetsperspektiv - en fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Gustavsson; Katarina Wall; [2019]
  Nyckelord :Critically ill patients; experience; focus group interview; intrahospital transport; intensive care nurse; intensive care unit; patient safety; qualitative research; Erfarenhet; fokusgruppsintervju; intensivvårdsavdelning; intensivvårdssjuksköterska; intrahospital transport; kritiskt sjuka patienter; kvalitativ ansats; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: De intrahospitala transporterna av kritiskt sjuka patienter ökar på grund av en alltmer avancerad intensivsjukvård. Transporterna är ofta associerade med komplikationsrisker och kan därmed även påverka patientsäkerheten, trots detta saknas det idag studier om intensivvårds-sjuksköterskans erfarenhet ur ett patientsäkerhetsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. ANALYS AV SVENSKA PROGRAMMET ’VÅGA’ - DROGPREVENTION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Simon Ewetz; [2018]
  Nyckelord :Analys; Droger; Högstadiet; Narkotika; Prevention; Utvärdering; Våga;

  Sammanfattning : Den svenska interventionen VÅGA är ett preventionsprogram inspirerat av USA:s preventionsprogram DARE. Programmet användes under 1990-talet och tidigare 2000-talet för att informera ungdomar i skolan om risker med att använda olagliga droger. LÄS MER

 4. 4. Analyzing Function and Potential in Cuba's El Paquete : A Postcolonial Approach

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Jonathan Adam; [2018]
  Nyckelord :El Paquete; Cuba; resource-poor networking; ICT4D; Computing within limits; postcolonial computing; informal innovation.;

  Sammanfattning : The dire state of Cuban internet connectivity has inspired local informal innovations. One such innovation is El Paquete, a weekly distribution of downloaded content spread through an informal network. Taking a postcolonial approach, I investigate through user experiences how this network operates in a resource-poor environment. LÄS MER

 5. 5. Organizational dynamics : An investigation into a company's work culture and internal structures, to understand how it functions.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Martin Vestberg; [2018]
  Nyckelord :Small to medium enterprices; iterative processes; culture; resistance; influence; group configurations; knowledge transfer; process perspective; social network analysis;

  Sammanfattning : Background: Freno AB in Piteå has expanded rapidly in recent years and wishes to continue the expansion at aneven faster pace. At the same time, the company has noted that there are challenges to maintain high quality, goodeconomy and good marketability. LÄS MER