Sökning: "Technical Preparatory Year"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Technical Preparatory Year.

 1. 1. Koden först : Utformning av ett induktivt introduktionsmoment iprogrammering på Tekniskt basår med bakgrund iidentifierade svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Emmeli Fall; David Kirsch; [2019]
  Nyckelord :Technical Preparatory Year; programming introduction; thematic analysis; difficulties; inductive learning; problem based learning; Tekniskt basår; introduktionsmoment; programmering; tematisk analys; svårigheter; induktivt lärande; problembaserat lärande;

  Sammanfattning : Programmering tog 2018 ett stort kliv in matematikundervisningen och det är upp till varjeenskild lärare att besluta hur programmering ska integreras i matematikundervisningen. Detvar med denna bakgrund som Tekniskt basår på KTH Campus önskade utvecklaprogrammeringslaborationer till studenter på Tekniskt basår 2018/2019. LÄS MER

 2. 2. Stimulering av kritiskt tänkande och kollaboration i en programmeringsorienterad fysik- och matematiklaboration: en fallstudie med elever från programmet Tekniskt basår (KTH)

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Fares Altayy; Fredrik Schmied; [2019]
  Nyckelord :Critical thinking; Collaboration; Pair programming; Computer Simulations; Numerical Methods; Computational Physics; Technical preparatory Year; Content analysis; Pattern matching; Kritiskt tänkande; Kollaboration; Parprogrammering; Datorsimulering; Numeriska metoder; Beräkningsfysik; Tekniskt basår; Innehållsanalys; Mönsterjämförelse;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att utveckla ett förslag på ett utbildningsmaterial i form av en programmeringsorienterad fysik- och matematiklaboration. Målgruppen är i första hand studenter som läser andra terminen i det ingenjörsförberedande programmet Tekniskt basår (KTH), men även studenter på motsvarande kunskapsnivå (till exempel elever i gymnasiets naturvetenskapliga program). LÄS MER

 3. 3. Koden först : Utformning av ett induktivt introduktionsmoment i programmering på Tekniskt basår med bakgrund i identifierade svårigheter

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emmeli Fall; David Kirsch; [2019]
  Nyckelord :Technical Preparatory Year; programming introduction; thematic analysis; difficulties; inductive learning; problem based learning.; Tekniskt basår; introduktionsmoment; programmering; tematisk analys; svårigheter; induktivt lärande; problembaserat lärande.;

  Sammanfattning : Programmering tog 2018 ett stort kliv in matematikundervisningen och det är upp till varje enskild lärare att besluta hur programmering ska integreras i matematikundervisningen. Det var med denna bakgrund som Tekniskt basår på KTH Campus önskade utveckla programmeringslaborationer till studenter på Tekniskt basår 2018/2019. LÄS MER

 4. 4. Stimulering av kritiskt tänkande och kollaboration i en programmeringsorienterad fysik- och matematiklaboration : En fallstudie med studenter från programmet Teknisktbasår (KTH)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Fares Altayy; Fredrik Schmied; [2019]
  Nyckelord :Critical thinking; Collaboration; Pair programming; Computer Simulations; Numerical Methods; Computational Physics; Technical preparatory Year; Content analysis; Pattern matching; Kritiskt tänkande; Kollaboration; Parprogrammering; Datorsimulering; Numeriska metoder; Beräkningsfysik; Tekniskt basår; Innehållsanalys; Mönsterjämförelse;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att utveckla ett förslag på ett utbildningsmaterial i form av en programmeringsorienterad fysik- och matematiklaboration. Målgruppen är i förstahand studenter som läser andra terminen i det ingenjörsförberedande programmet Tekniskt basår (KTH), men även studenter på motsvarande kunskapsnivå (tillexempel elever i gymnasiets naturvetenskapliga program). LÄS MER

 5. 5. Den offentliga bilden av Hårsfjärden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Toft; [2010]
  Nyckelord :Hårsfjärden; SOU 1983:13 Att möta ubåtshotet; SOU 1995:135 Ubåtsfrågan 1981-1994; SOU 2001:85 Perspektiv på Ubåtsfrågan;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar de undervattenskränkningar som skedde i och omkring Hårsfjärden i oktober 1982. Syftet med uppsatsen har varit att studera förändringen av den offentliga bilden. Författaren har analyserat Hårsfjärden utifrån fyra jämförelsedimensioner. LÄS MER