Sökning: "Technical cleanliness"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Technical cleanliness.

 1. 1. Six Sigma for quality assurance of Lithium-ion batteries in the cell assembly process : A DMAIC field study at Northvolt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mani Mostafaee; [2021]
  Nyckelord :Cell assembly process; ISO 14644; Lithium-ion battery; Particle contamination; Quality Cost; Technical cleanliness; VDA 19;

  Sammanfattning : Lack of technical cleanliness and particle contaminations in Lithium-ion battery manufacturing affect the performance of batteries which are a risk for the safety and quality of the product. Therefore, part of the manufacturing process occurs inside the Clean and Dry room area to maintain technical cleanliness. LÄS MER

 2. 2. Analys av möjligheter för miljövänlig och effektiv hantering samt reducering av restprodukter från Scanias motortillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Noor Al-Sabti; Emma Cederwall; [2020]
  Nyckelord :restemulsion; spillvatten; slipmull; motortillverkning; avfallshantering;

  Sammanfattning : At Scania's engine manufacturing in Södertälje, manufacturing processes are used for designing and machining engine components. In the manufacturing of these engine components, residual products are formed such as millings, wastewater and residual emulsion. LÄS MER

 3. 3. Analys av möjligheter för miljövänlig och effektiv hantering samt reducering av restprodukter från Scanias motortillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper;

  Författare :Emma Cederwall; Noor Alsabti; [2020]
  Nyckelord :residual emulsion; wastewater; millings; engine manufacturing; waste management; restemulsion; spillvatten; slipmull; motortillverkning; avfallshantering;

  Sammanfattning : På Scanias motortillverkning i Södertälje används olika tillverkningsprocesser för utformning och bearbetning av motorkomponenter. Vid tillverkning av motorkomponenter uppstår restprodukter i form av slipmull, spillvatten och restemulsion som Scania måste hantera. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering för smart avfallshantering i städer : Effektivare avfallshantering genom generering, delning, och analys av data

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sindri Norrby; [2020]
  Nyckelord :Smarta städer; smart avfallshantering; datahantering; Europa;

  Sammanfattning : Städer runt om i världen genomgår just nu en urbanisering som leder till ett antal nya utmaningar. Smarta städer som utnyttjar ICT (Informationsteknik) presenteras som en lösning för att möta problemen som har uppstått. En viktig del i den smarta staden är avfallshanteringen i den urbana miljön. LÄS MER

 5. 5. Monitoring surface cleanliness of manufactured metal parts using camera technique

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Emir Pozzi Colakovic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Technical surface cleanliness is a mandatory requirement for many production lines. It is part ofthe quality control process to ensure that the surfaces of the manufactured components are freeof contaminations and are ready for the next step in the production line. LÄS MER