Sökning: "Technological Innovation System"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Technological Innovation System.

 1. 1. The innovation intermediary’s guide to the AI Factory - A study of AI Sweden as an intermediary in a system of innovation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Felix Enocksson; Fredrik Melin; [2021-07-07]
  Nyckelord :AI; Diffusion; Innovation intermediaries; Technological Innovation Systems; Technology Transfer;

  Sammanfattning : This paper investigates the role of intermediaries in innovation systems. By studying how AI Sweden accelerates the use and adoption of artificial intelligence on a national level, it focuses on how an intermediary adds value in a technological innovation system. LÄS MER

 2. 2. A EUROPEAN (NO) COAL AND (GREEN) STEEL COMMUNITY? - A Technological Innovation System case approach in the fossil-free steel sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Wigerfelt; [2021-06-28]
  Nyckelord :Green steel; HYBRIT; Hydrogen; Technological Innovation System;

  Sammanfattning : The EU has committed to reaching carbon neutrality by 2050 and thereby heavily reducing the emissions of greenhouse gases. Policymakers and scholars have pointed out the development of fossil-free technological energy innovations as crucial in reaching these objectives. LÄS MER

 3. 3. Terra Nova : Mobility For The Future of The Planet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :David Wolter; [2021]
  Nyckelord :Future Mobility; Lighter Than Air Technology; Sustainable Design; Vertical Mobility; Speculative Design;

  Sammanfattning : The project is inspired by the idea of trying to simplify and create understanding on a broader level regarding the issues of climate change within the author’s field of design. How can design help us understand the relevance of acting now by visualizing how a potential future might look if action is not taken. LÄS MER

 4. 4. A Literature Review on Differences Between Robotic and Human In-Line Quality Inspection in Automotive Manufacturing Assembly Line.

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ddanukash Avvari; [2021]
  Nyckelord :Quality; Inspection; Inline; Offline; Measurement; Coordinate measuring machines CMM ; Machine vision; Robot; Human;

  Sammanfattning : The advent of the industrial revolution has brought a great number of changes in the functioning of various processes in manufacturing industries. The ways and means of working have evolved exponentially with the implementation of advanced technology. LÄS MER

 5. 5. Insamling och användning av data för vidareutveckling av spel : Med fokus på multiplayer datorspel

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Robert Bunea; Kajsa Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :Further Development; Game Development; Data collection; online multiplayer games; Incremental Innovation; Agile Development; Vidareutveckling; Spelutveckling; Datainsamling; Onlinemultiplayerspel; Inkrementell Innovation; Agil Utveckling;

  Sammanfattning : Digitala spel har blivit ett allt vanligare sätt för underhållning, där industrin har sett en stor ökning av användare, vilket har stor sannolikhet att fortsätta även i framtiden. Dessa spel har ökat i komplexitet i takt med den teknologiska utvecklingen från 90-talet tills idag, där Internet har haft stor påverkan och introducerat nya möjligheter. LÄS MER