Sökning: "Technology Power Loop"

Visar resultat 16 - 20 av 119 uppsatser innehållade orden Technology Power Loop.

 1. 16. Reaching for the Cloud(s) - An exploratory case study on the changes to the role of management accountants following the introduction of a cloud-based ERP system

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jesper Hofstedt; Carl-Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Role of Management Accountants; Cloud; ERP; SaaS; Technology Power Loop;

  Sammanfattning : This thesis explores the changes to the role of management accountants in a large public organization following the implementation of a cloud-based ERP system. The technology power loop by Newman and Westrup (2005) was further developed by incorporating literature on cloud technology and applied as a tool for analyzing the impact of cloud-based ERP systems on the role of management accountants. LÄS MER

 2. 17. Hybrid Renewable Energy System for Controlled Environment Agriculture

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Victor Garcia Tapia; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the expected impact of climate change and the projected population growth, the availability of sweet water and arable land will become increasingly scarce and the production from traditional agriculture processes will become insufficient to sustain the population. Controlled environmental agriculture (CEA) greenhouses represent a possible approach to deal with the challenges in the agricultural sector. LÄS MER

 3. 18. Modelling and simulation for optimizing adeep, closed-loop geothermal heat exchangesystem

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Bechara Hage Meany; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the potential of deep geothermal closed-loop installation for the heat supply of the Swedish city of Karlskoga. The thermal behavior of 5. LÄS MER

 4. 19. Air conditioning system modeling for car fuel economy simulation

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Arturo Alejandro Torres Arevalo; Changhao Han; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The automotive air conditioning system is the greatest auxiliary load of a vehicle, having a considerable impact on its fuel consumption and CO2 emissions. For this reason, forecasting the influence that this sys-tem has on the fuel economy of a car is desired. LÄS MER

 5. 20. Analyser av två VSC-HVDC-stationer genom långtidsmätningar med elkvalitetsmätare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :VSC-HVDC; metrology; power quality; STATCOM; voltage stability; voltage collapse; harmonics; flicker; transmission; IVT; CVT; RCVT; PQSensor; Master of Wave; inverted Rogowski coil; ELSPEC; VSC-HVDC; mätteknik; elkvalitet; STATCOM; spänningsstabilitet; spänningskollaps; övertoner; flimmer; transmission; IVT; CVT; RCVT; PQSensor; Master of Wave; inverterad Rogowskispole; ELSPEC;

  Sammanfattning : Gotland har länge präglats av mycket speciella lösningar och legat i framkant vad gäller ny teknik. Under ca 20 år har Gotland haft en VSC-HVDC-station som har stabiliserat spänningen i det gotländska nätet. HVDC Light har löst en del av de tekniska begränsningarna som hindrat utvecklingen av vindkraftverk. LÄS MER