Sökning: "Teckenigenkänning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Teckenigenkänning.

 1. 1. Character Recognition in Natural Images Utilising TensorFlow

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Alexander Viklund; Emma Nimstad; [2017]
  Nyckelord :character recognition; natural images; TensorFlow; data augmentation; neural networks; Chars74K; convolutional; teckenigenkänning; naturliga bilder; TensorFlow; dataaugmentering; neurala nätverk; neuronnät; Chars74K;

  Sammanfattning : Convolutional Neural Networks (CNNs) are commonly used for character recognition. They achieve the lowest error rates for popular datasets such as SVHN and MNIST. Usage of CNN is lacking in research about character classification in natural images regarding the whole English alphabet. LÄS MER

 2. 2. Handwriting in VR as a Text Input Method

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Rasmus Elmgren; [2017]
  Nyckelord :Virtual Reality; Handwriting; Text Input; Input Method; User Interface; Character Recognition; Virtuell Verklighet; Handskrift; Textinmatning; Användargränssnitt; Teckenigenkänning;

  Sammanfattning : This thesis discusses handwriting as a possible text input method for Virtual Reality (VR) with a goal of comparing handwriting with a virtual keyboard input method. VR applications have different approaches to text input and there is no standard for how the user should enter text. Text input methods are important for the user in many cases, e. LÄS MER

 3. 3. Natural image distortions and optical character recognition accuracy

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Filip Lundqvist; Olle Wallberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Current state of the art optical character recognition tools are trained using high quality image datasets. In practical applications, natural images used for character recognition willnot always be of high quality. LÄS MER

 4. 4. Datorspel för lekfull och interaktiv teckeninlärning: utvärdering och vidareutveckling av en prototyp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Eleonor Axelsson; Johanna Starck; [2015-07-10]
  Nyckelord :teckenkommunikation; spelinteraktion; datorspel; barn; lärande; Manual sign communication; game interaction; computer game; children; learning;

  Sammanfattning : The aim was to evaluate and suggest improvements for the prototype TIVOLI (sign-learning via computer-based playful interaction). The game purposed to give children who need signing as augmentative and alternative communication enhanced signing skills. Three children in need of signs played TIVOLI at home during 4-5 weeks. LÄS MER

 5. 5. En kvittoskannare Implementering av optisk teckenigenkänning för Android-enheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Josefina Andreasson; Mattias Fridén; Cecilia Geijer; Johan Gustavsson; Johannes Jansson; Anton Karlsson; [2014-02-27]
  Nyckelord :Android; OCR; Receipts; Agile development;

  Sammanfattning : Rapporten är ett kandidatarbete som utfördes under våren 2013 vid Institutionen för Data- och Informationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola. I rapporten beskrivs utvecklingen av en applikation för att fotografera kvitton och med hjälp av optisk teckenigenkänning lagra informationen från dem på en smart mobiltelefon. LÄS MER