Sökning: "Tecknat"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Tecknat.

 1. 1. Kommer arenorna att överleva den ökade pressen från streamingtjänsterna? : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar beslutet av val av plats för att se en hemmamatch i SHL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Wikström; Lina Wikberg; [2020]
  Nyckelord :SHL; den svenska hockeyligan; streamingtjänster; hockey; arena; konsumentbeteende; faktorer; minskat publiksnitt; lönsamhet;

  Sammanfattning : Ett minskat publiksnitt i arenor är ett aktuellt problem som påverkar flera av världens största sporter. För den Svenska Hockeyligan (SHL) är detta inget undantag. Trots ett minskat publiksnitt i arenorna har den svenska befolkningen ett växande hockeyintresse. LÄS MER

 2. 2. Tvåspråkighet: Tecknat och talat språk hos barn med och utan hörselnedsättning. En jämförande systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofie Dahlberg; Sara Mansour; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. TECKENSPRÅK ELLER TALAT SPRÅK? En litteraturstudie om språkutveckling och val av kommunikationsmedel för barn med cochleaimplantat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Rydz; Caroline Olofsson; Beatrice Holmqvist; [2019-06-14]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; Prelingual; Döv; Barn; Språkutveckling; Teckenspråk; Cochlear implants; Deaf; Child; Language development; Sign language;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to clarify how the language development in children withcochlear implants is affected by spoken language and different types of signed languageaccording to existing research, and to briefly look into how the CI-teams in Sweden workregarding this matter.Research method: The literature review is based on scientific studies published 2008–2018and found via PubMed, Scopus and Cinahl. LÄS MER

 4. 4. Uppföljning av exploateringsavtal

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Olof Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Exploateringsavtal; Uppföljning;

  Sammanfattning : Att kommuner ingår exploateringsavtal med exploatörer är vanligt förekommande i samband med utbyggnad av stadsdelar eller bostadsområden. Exploateringsavtalen reglerar i huvudsak ansvar och skyldigheter för exploatören och kommunen vad gäller olika moment såsom finansiering, utförande, fastighetsbildning, ersättningar bland annat. LÄS MER

 5. 5. Stridsåtgärder mot kollektivavtalsbundna arbetsgivare – en studie om möjliga begränsningar av stridsrätten med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Nygren; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På den svenska arbetsmarknaden råder den s.k. ”svenska modellen”. Modellen kännetecknas av en hög organisationsgrad bland arbetstagare och arbetsgivare samt att kollektivavtal används för att reglera anställningsförhållanden. LÄS MER