Sökning: "Teder"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Teder.

 1. 1. Galgar – något att hänga upp sig på. En studie av galgens roll i ett klädföretags värdekedja

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Finsbäck; Karina Teder; [2012-10-04]
  Nyckelord :Supply Chain Management SCM ; pre-retail -aktiviteter; returhantering; galgar; klädföretag; hållbarhet;

  Sammanfattning : Klädbranschen har fått stor uppmärksamhet gällande hållbarhet och miljökostnader. Tidigare forskning har främst täckt frågor kring hållbara material och transporter samt arbetsförhållanden för dem som producerar kläderna, medan andra aktiviteter som ingår i ett klädföretagets värdekedja inte har fått så stor uppmärksamhet, trots att de också har en stor påverkan på miljö och kostnader. LÄS MER

 2. 2. The Predictive Power of Price Gaps

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Robert Mois; Eric Teder; [2012]
  Nyckelord :Price gaps; Technical analysis; Momentum; Candlesticks;

  Sammanfattning : Price gaps are identified by studying trading ranges, which is the spread between a stock's highest and lowest traded price over a trading day. If the trading ranges of two consecutive days do not overlap, a price gap has occurred. LÄS MER

 3. 3. Hedgingstrategier för elhandelsbolag på den svenska elmarknaden efter elområdesuppdelning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Hannes Teder; Gustav Wiklund; [2012]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish electricity market was divided into four bidding areas on 2011.11.01. The division gave implications to the trade of electricity in the spot market as well as the financial market. LÄS MER

 4. 4. Towards a Constitution for European Citizens?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klen Teder; [2003]
  Nyckelord :European Affairs; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER