Sökning: "Teenager"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet Teenager.

 1. 1. Kan socioekonomisk bakgrund och motivationstyp fungera som vägvisare för läraren i ämnet idrott och hälsa? : Can socio-economic background and type of motivation serve as a guide for the teacher in the subject of physical education?

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Charlie Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Självbestämmandeteorin; Socioekonomisk bakgrund; Motivationstyper; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : A class where everyone is motivated to participate during the lesson of physical education is something unique and rare. Motivation is a huge part of the observation for a PE teacher when they grade students, especially in sports and health classes. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Magnusson; Emelie Hartonen; [2021]
  Nyckelord :Midwife; pregnancy; teenager; Barnmorska; graviditet; tonåring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans roll är att stödja kvinnan under graviditet och barnafödande. Gravida tonåringar behöver ofta mer stöd och hjälp av barnmorskan under graviditeten än äldre kvinnor.  Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården. LÄS MER

 3. 3. The Hate U Give and Interpretive Communities : How Young Adult Fiction Can Strengthen a Political Movement

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Beata Gullberg; [2021]
  Nyckelord :The Hate U Give; Angie Thomas; Black Lives Matter; Stanley Fish; Affective Stylistics; Interpretive Communities;

  Sammanfattning : In the wake of the guilty verdict of George Floyd’s murderer, police officer Derek Chauvin, there is hope for change in the pattern of police brutality against black people in the United States. The Hate U Give by Angie Thomas was published three years prior to George Floyd’s death, in 2017, and is a realistic fictional novel in the young adult genre that has gained attention for its relevant contribution in the debate of racism and police violence, as the fictional victim Khalil Harris, an unarmed black teenager, does not receive the same justice as George Floyd. LÄS MER

 4. 4. Technology based solutions as enablers for active and assisted living - Development of a conceptual system to assist in ageing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Amanda Westin; Fiona Hay; [2021]
  Nyckelord :eldercare; welfare technology; smart home; safety; technical design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Old age is something that affects everyone, sooner or later and in different ways. The question on how to take care of older persons and support them when getting older might be more relevant now than ever, as the population over 60 years old is expected to grow with 40 percent in the coming 10 years. LÄS MER

 5. 5. När en tonåring förlorar en förälder i cancer – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alva Petri; Sandra Björk Ingolfsdóttir; [2020-08-06]
  Nyckelord :Cancer; tonåring; upplevelser; stöd; förälder; hälsokonsekvenser;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Sverige har en av den bästa cancervården i världen och allt fler överleversjukdomen. Trots det är det många människor och familjer som drabbas och över tusenminderåriga barn förlorar varje år en förälder till sviten av cancer. LÄS MER