Sökning: "Teflon"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Teflon.

 1. 1. Groundwater Flow and Transport Modelling of PFASs in Åkersberga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Worada Boonraksasat; [2019]
  Nyckelord :Groundwater modelling; contaminant transport; Visual MODFLOW; MODPATH; MT3DMS; PFASs; AFFFs;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a group of man-made organic chemicals that have been commercially used since the 1950s in many consumer products, including impregnated textiles, impregnated paper, nonstick products (e.g., Teflon), cleaning agents, and in firefighting foams. LÄS MER

 2. 2. Vätskenivåmätning för nivåreglering till doppvärmare : I sura och basiska lösningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Morteza Mohammadi; [2018]
  Nyckelord :Capacitive level sensors; liquid level; copper laminate; PVDF; Teflon; Kapacitiva nivågivare; vätskenivå; kopparlaminat; PVDF; Teflon;

  Sammanfattning : Idag är de flesta kemiska industrier försedda med system för nivåreglering. Dessa system syftar till att kontrollera vätskenivån i en behållare, trots störningar i form av smuts och skum. För denna process finns olika modeller av nivågivare på marknaden, men de flesta är antingen dyra eller kräver mycket rengöring och underhåll. LÄS MER

 3. 3. Development of Kraft Lignin and Coating Technique to Prepare Coated Urea Fertilisers with Increased Nutrient Use Efficiency

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Xueyan Xu; [2017]
  Nyckelord :fertilizer coating; lignin; modified lignin; polylactide; slow release; ytbeläggning för gödningsmedel; lignin; modifierad lignin; polylaktid; kontrollerad frisättning;

  Sammanfattning : Coating urea to prepare controlled release N-fertilizer has been considered as an effective way to increase its nutrient use efficiency, thus reduce its waste and the consequent harmful environmental impacts. Inorganic sulphur and synthetic polymers have been used in the industry as coating materials together with utilization of various types of expensive coating equipment which commonly requires also complicated technical setup and controls. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av elektrolytisk ozongenerator

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Maskinteknisk produktframtagning (MTEK); Högskolan i Halmstad/Maskinteknisk produktframtagning (MTEK)

  Författare :Malmström Marcus; Moretti David; [2015]
  Nyckelord :Ozon;

  Sammanfattning : The work has been carried out in cooperation with the company Zenit Design in Malmö. The project's goal was to restore, improve and produce an ozone generator. LÄS MER

 5. 5. Means for Serendipitous Discovery in the Innovation Process. How organizations can harness serendipity through idea management system

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andreea Liana Bobirnea; [2014-12-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : “While serendipity is generally considered a spark for innovation and new knowledge, the triggers for serendipity appear infinite and consequently information systems' support for serendipity has been difficult to realize.” (Mccay-Peet, 2013)UK Research Council funds a project of 1,87 million Pounds aimed at understanding the role that serendipity plays in research and innovation in the digital economy. LÄS MER