Sökning: "Tekla"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Tekla.

 1. 1. The Construction of Sex Trafficking - Swedish Policy-making, Effects and the Complexity of a Global Social Problem

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tekla Münger; [2021]
  Nyckelord :Keywords: sex trafficking; victims; policy analysis; public sector; non-governmental organisations; Bacchi; intersectionality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Tekla Münger Title: The Construction of Sex Trafficking – Swedish Policy-making, Effects and the Complexity of a Global Social Problem Master’s thesis SOCM04 Cultural Criminology, 30 credits Supervisor: Erik Hannerz Department of Sociology, spring 2021 The purpose of this qualitative study is to analyse how sex trafficking is constructed and represented as a social problem in policy documents. Further, to investigate how the problem representation of sex trafficking impacts the work of public and non-governmental organisations, and in the end the victim’s right to support and protection. LÄS MER

 2. 2. Unga vuxnas förutsättningar och inflytande på Motalas landsbygd : Ett exemplifierande fall av två landsbygdsorter i Motala kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Emilia Gustafsson; Tekla Lindroos; [2021]
  Nyckelord :countryside; young adults; youths; urbanization; push and pull; landsbygd; unga vuxna; ungdomar; urbanisering; push and pull;

  Sammanfattning : Denna uppsats diskuterar och undersöker unga vuxnas förutsättningar och inflytande på Motalas landsbygd. Problematiken grundar sig i urbanisering som är både ett nationellt och internationellt fenomen. LÄS MER

 3. 3. Automated Construction- Reinforcement : Lifting Prefabricated Reinforcement Cages

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Markus Pettersson; Andreas Larsson; [2021]
  Nyckelord :Tied rebar cage lift; Tied connection; Connecting rebars; Finite Element Modeling; Geometric to numerical model; Integration CAD and CAE; Lyft av najad armeringskorg; Najad knutpunkt; Sammanfogning av armering; Finita Element modellering; Geometrisk till numeriskmodell; Integration mellan CAD och CAE;

  Sammanfattning : The construction industry is moving towards an increasingly industrial production and one step towards this is to use prefabricated rebar cages. A new concept is being tested where tied rebar cages are produced on the construction site by industrial robots. LÄS MER

 4. 4. Säljande information - Skolors sociosemiotiska strategier för marknadsföring på Instagram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tekla Alsbjer; [2020]
  Nyckelord :Skola; Instagram; sociala medier; marknadsföring; informationsspridning; sociosemiotik;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att synliggöra olika typer av strategier som olika skolor använder sig av när de marknadsför sig på Instagram. Den syftar även till att undersöka hur dessa strategier används och vilken effekt det får för betraktaren. Analysen görs utifrån ett sociosemiotiskt teoretiskt ramverk och en multimodal textanalys. LÄS MER

 5. 5. BYGGPROJEKTERING I TEKLA - REVIT : En jämförelse av programvarorna Tekla Structures och Revit Structures

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Sam Matini; Alex Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Teka Structure; Revit Structure; projektering; modellering; ritningsframställning;

  Sammanfattning : I detta examensarbete studeras programvarorna Tekla Structures och Revit Structures djupgående under projekteringsfasen. En fallstudie ligger till grund för att jämföra programvarorna, med syfte att hjälpa byggkonstruktörer i valet mellan respektive programvara. LÄS MER