Sökning: "Teknik dator"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden Teknik dator.

 1. 1. Muskuloskeletal smärta vid arbete hemifrån till följd av covid-19 pandemin. :  En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Matilda Boman; Mimmi Landelius; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; musculoskeletal pain; pandemic; work from home;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stillasittande under längre perioder associeras med smärta i bland annat ländrygg. Med covid-19 pandemin blev hemarbete ett faktum och all kommunikation var tvungen att ske via en dator. LÄS MER

 2. 2. VOID

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Björn Carlshamre; Harriet Rundquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet är ett kandidatexamensarbete utfört i samarbete med företaget Louqe AB, som är ett svenskt företag som tillverkar och designar chassin för stationära PC-datorer. De gav i uppdrag att utveckla ett chassi för den portabla datoranvändaren. Projektet var från start döpt av Louqe till “Void”. LÄS MER

 3. 3. Digitala hjälpmedel inom svenskämnets läsundervisning : hur åtta svensklärare använder digitala hjälpmedel inom svenskämnets läsundervisning i årskurs 7–9, och vilka faktorer som de uppfattar påverkar den användningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Per Rossow; [2021]
  Nyckelord :Digitala hjälpmedel; svenskämnet; läsundervisning; app; dator; Chrome Book; iPad;

  Sammanfattning : I Lgr 11 påpekas vikten av att alla elever får lära sig att använda digital teknik som en del av undervisningen. Jag använder mig av begreppet digitala hjälpmedel som ett paraplybegrepp som refererar till alla olika program, verktyg eller apparater som är digitala och används i skolundervisning. LÄS MER

 4. 4. Analys av säkerhetslösningarna Cisco Secure Endpoint och Microsoft Defender for Endpoint

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Casper Möllberg; Gustav Westerlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar ett examensarbete som handlar om moderna lösningar för säkerhet på slutpunkter. Microsoft Defender for Endpoint och Cisco Secure Endpoint är två relativt nya lösningar jämfört med tidigare programvaror för säkerhet på slutpunkter och det har inte utförts mycket forskning om dem. LÄS MER

 5. 5. User Interface Design for Promoting Wellness : An Application User Interface with a Focus on Usability and Encouragement of Physical Activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Malin Norén; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; user experience; user interface; usability; nudging; motivation; workout application; Teknisk design; användarupplevelse; användargränssnitt; användbarhet; nudging; motivation; träningsapplikation;

  Sammanfattning :   Good health amongst employees is essential for an organization, and it is well known that exercise and daily movement have an enormous impact on our health. Physical activity can decrease sick leave and give the employees more energy for their work. LÄS MER