Sökning: "Teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 21097 uppsatser innehållade ordet Teknik.

 1. 1. Minne, teknik och död. Teknikfilosofiska läsningar av Jacques Roubauds Quelque chose noir (1986) och W. G. Sebalds Austerlitz (2001)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Isak Gimbergsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Jacques Roubaud; W. G. Sebald; teknologi; teknik; minne; glömska; Jacques Derrida; närvarometafysik; självnärvaro; supplement; différance; temporalitet; Friedrich Kittler; mnemotekniker; psykisk apparat; icke-psykisk apparat;

  Sammanfattning : This paper examines the works Quelque chose noir (1986) by Jacques Roubaud and Austerlitz (2001) by W. G. Sebald through the lens of philosophy of technology. LÄS MER

 2. 2. Repowering av vindkraftverk - Sätter lagstiftningen käppar i hjulet för en del av Sveriges klimatmål avseende förnybar energi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kimberly Edman; [2021-02-17]
  Nyckelord :Miljörätt; Repowering; Uppgradering; Generationsbyte; Vindkraft; Förnybartdirektivet; Klimatmål; Förnybar energi; Tillståndsförfarande; Tillståndsprocess;

  Sammanfattning : Vindkraft har en viktig roll för möjligheterna att uppfylla Sveriges klimatmål avseende förnybar energi. Samtidigt som den tekniska utvecklingen på området har gått oerhört snabbt, börjar en del vindkraftverk bli föråldrade. LÄS MER

 3. 3. Effectiveness of operational profile-based testing

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Olzhas Zhakipbayev; Aisulu Bekey; [2021]
  Nyckelord :Effectiveness of operational profile-based testing; equivalent partitioning testing technique; testing; test cases; Operational Profile; equivalent partitioning; operational profile-based testing;

  Sammanfattning : The operational profile-based testing is currently not a well-studied topic and there are no specific instructions for writing test cases for testing the program. In our thesis, we presented our idea about on the basis of what data test cases can be written. LÄS MER

 4. 4. Tor och webbplatsorakel : Konstruktion och utvärdering av webbplatsorakel från DNS-tidtagning i Tor-nätverket.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Oscar Andersson; [2021]
  Nyckelord :Tor; The Tor Project; The Onion Router; Website Oracle; Attack; Penetration Testing; Network; Security; Side channel attack; DNS; Timing; Darknet; Dark net; Tor; Nätverksteknik; Attack; Webbplatsorakel; Sidokanalsattack; Penetrationstest; Datasäkerhet; Informationssäkerhet; DNS; The Tor Project; Darknet; Dark net;

  Sammanfattning : This paper discsusses the question: is website oracles in Tor from timing DNS something we have to worry about? This paper builds apon the findings done by Rasmus Dahlberg and Tobias Pulls in thier paper Website Fingerprinting with Website Oracles. A website oracle is a side channel attack that answers the predicate: has this website been visited before? The website oracle is constructed and test are carried out, with great outcome, resulting in that website oracles from timing DNS is not an attack that puts individuals using Tor at risk, but certanly challanges the idea of an anonymity network when such a lot of data can be derived from DNS. LÄS MER

 5. 5. Evaluating Multi-Uav System with Text to Spech for Sitational Awarness and Workload

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Viktor Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Text to Speech; TTS; UAV; Drone; Unmanned Aerial Vehicle; SAGAT; NASA-TLX; Workload; Situational Awarness;

  Sammanfattning : With improvements to miniaturization technologies, the ratio between operators required per UAV has become increasingly smaller at the cost of increased workload. Workload is an important factor to consider when designing the multi-UAV systems of tomorrow as too much workload may decrease an operator's performance. LÄS MER