Sökning: "Teknikkonsult"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Teknikkonsult.

 1. 1. Ingenjörer som bristvara : En kvalitativ studie om teknikkonsulters motivation och lojalitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Erik Mohall; Helena Bladh; [2012]
  Nyckelord :Teknikkonsult; motivation; lojalitet; det psykologiska kontraktet; Herzbergs tvåfaktorteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teknikkonsultbranschen är idag en mångmiljardindustri, men trots det finns det en brist i forskningen inom området. Vidare medför ingenjörsbristen i Sverige att det är kamp om ingenjörerna. LÄS MER

 2. 2. Ingenjörer som bristvara : En kvalitativ studie om teknikkonsulters motivation och lojalitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Helena Bladh; Erik Mohall; [2012]
  Nyckelord :Teknikkonsult; motivation; lojalitet; det psykologiska kontraktet; Herzbergs tvåfaktorteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teknikkonsultbranschen är idag en mångmiljardindustri, men trots det finns det en brist i forskningen inom området. Vidare medför ingenjörsbristen i Sverige att det är kamp om ingenjörerna. LÄS MER

 3. 3. Teknikkonsulter : En fallstudie om motiv, behov och konsekvenser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Aida Forozin; Erik Mohall; [2011]
  Nyckelord :Technical consultant; cross-functional; contingent knowledge workers; flexible staffing arrangements; absorptive capacity; Teknikkonsult; tvärfunktionellt arbete; tillfälliga kunskapsarbetare; flexibla anställningsformer; absorptionsförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av teknikkonsulter inom svensk industri har ökat kraftigt under 2000-talet. Trots detta finns det en brist i forskningen gällande vilka anledningar som ligger bakom och vilka konsekvenser som kan följa av användningen av teknikkonsulter. LÄS MER

 4. 4. Design av kraftapplikationsutrustning till kalibreringsrigg för Järnvägshjul

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Wojtek Malinowski; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts med fokus på konstruktion av kraftapplikationsutrustning till provrigg för kalibrering av järnvägshjul. Arbetet har utförts på uppdrag av Interfleet Technology vilket är ett världsledande teknikkonsult bolag inom järnvägsindustrin. LÄS MER

 5. 5. Rätt mental inställning kan förändra en hel bransch : En fallstudie i knowledge management på ett teknikkonsultföretag

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Andreas Ekeskär; [2009]
  Nyckelord :knowledge management; technical consultant; teknikkonsult; knowledge management; kunskapshantering; erfarenhetsåterföring; kompetensutveckling; organisation; management; projektledning; konsult; knowledge management;

  Sammanfattning : “Knowledge is like money: to be of value it must circulate, and in circulating it can increase in quantity and, hopefully, in value.” – Louis L’AmourKunskap är ofta något som tas för givet och som självklart i många organisationer men faktum är att kunskap är en värdefull som resurs som rätt hanterad kan vara en väldig tillgång för en organisation. LÄS MER