Sökning: "Teknikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet Teknikundervisning.

 1. 1. ”Har vi ens teknik?”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Nielsen; [2019-03-08]
  Nyckelord :teknik; teknikundervisning; yngre elever; F-3.;

  Sammanfattning : Metod: Metodval för denna studien är enskilda intervjuer som genomfördes med elever i en årskurs 3. Medgivandeblanketter skickades ut till eleverna och vårdnadshavare. Totalt deltog 12 elever i intervjuerna. Intervjuerna utgick från en intervjuguide där både bilder och frågor hade förberetts. LÄS MER

 2. 2. Teknikämnet ur lärares perspektiv : att nå en likvärdig utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Alexandra Ericsson; Erika Nordgren; [2019]
  Nyckelord :Teknikundervisning; Grundskola årskurs 4-6; Teknikämnet; Likvärdig utbildning; Holistiskt lärande; Pragmatism;

  Sammanfattning : I dagens samhälle efterfrågas teknisk kunskap, trots det brister teknikämnet på flera av Sveriges skolor. Med bakgrund i en av Skolinspektionens granskningar har vi därför valt att undersöka hur behöriga tekniklärare i årskurs 4-6 upplever teknikämnet, i syfte att genom ett holistiskt lärande nå en likvärdig utbildning. LÄS MER

 3. 3. Teknik i förskolan : Förskollärares förståelse för och arbete med teknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Rose-Marie Hägglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det blir allt mer viktigt i dagens samhälle att inneha en teknisk kompetens, då mycket i vår vardag innehåller teknik är det därför viktigt att teknikundervisning startar redan vid tidig ålder. Syftet med denna intervjustudie är att öka kunskapen om förskollärares arbete med teknik i förskolan. LÄS MER

 4. 4. En låda teknik : möjligheter och begränsningar med ett färdigt läromedel för elevernas lärande i teknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Vikström; [2019]
  Nyckelord :didaktik; lärande; läromedel; skellefte-teknik; socialt samspel; teknikundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att belysa möjligheter och begränsningar för det färdiga läromedlet Skellefte-Teknik när det används i undervisningen för elevernas lärande i teknik. De frågor som ställts inför genomförandet av undersökningen har fokuserat på vilka didaktiska faktorer som är betydelsefulla för lärare att beakta i undervisning med ett färdigt läromedel som Skellefte-teknik, för att lärande i teknik ska ske, samt vilka förutsättningar läromedlet i sig har för detta lärande. LÄS MER

 5. 5. "Teknik är ju istort sett allt" : Pedagogers användning och inställning till digitala verktyg i förskolan med fokus på teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Cecilia Lundevall; [2019]
  Nyckelord :Digital tools – Digitization - Educators in preschool - Technology in pre-school; Digitala verktyg – Digitalisering – Pedagoger i förskolan – Teknik i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i teknik, kopplat till digitaliseringen, kan gestaltas i förskolan. För att ta reda på detta har intervjuer utförts med fyra pedagoger, dessa pedagoger har även fått svara på en mindre enkätundersökning om digitala verktyg. LÄS MER