Sökning: "Teknisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade orden Teknisk analys.

 1. 1. Risk i ständig variation – en begreppshistorisk analys av riskbegreppet i svenska försvarspolitiska inriktningspropositioner.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefin Classon; [2020-06-15]
  Nyckelord :risk; begreppshistoria; försvarsbeslut; riskbegrepp; risksamhället; globalisering;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att bidra med kunskap om och i så fall hur betydelsen av ett begrepp med politisk mening förändrats över tid. Genom att studera fyra svenska försvarspolitiska inriktningspropositioners användning av riskbegreppet vid olika tidpunkter.Teori:Studiens teoretiska ramverk utgörs av Ulrich Becks teori om risksamhället. LÄS MER

 2. 2. En studie om lärares resonemang kring vad som påverkar deras digitaliserade undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Evelina Lundell; [2020-02-25]
  Nyckelord :digitaliserad undervisning; IKT i undervisningen; digitala resurser; nationella digitaliseringsstrategin; faktorer;

  Sammanfattning : Studien syftar till att 1. Att undersöka vilka faktorer som kan påverka lärares digitaliserade undervisning samt 2. Att undersöka hur några lärare beskriver sin digitaliserade undervisning, vilket i sin tur möjliggör en analys av beskrivningarna i relation till den nationella digitaliseringsstrategins mål. LÄS MER

 3. 3. En statistisk analys av antalet knockouter och tidiga domslut i Sverige före och efter 2013 års regeländringar : En retrospektiv fall-kontrollstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lofvars Janna; [2020]
  Nyckelord :Domslut; huvudskydd; matchbild; säkerhet; svensk amatörboxning;

  Sammanfattning : År 1984 introducerades huvudskydd inom amatörboxningen men dess verkliga nytta för ökad säkerhet har debatterats för att till sist avregleras år 2013 för amatörer seniorer herrar i A-klass. Andelen hjärnskakningar var få i förhållande till andelen skador i ansiktet men hänvisades till en stor variation mellan olika studier. LÄS MER

 4. 4. ”Mellan 08:00 och 16:42 då befinner ni er på 90-talet…” : En studie om hur digital transformation styrs i svensk offentlig sektor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Jeanette Jäderlund; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; Digitalization; Public sector; Governance; Institutional convergence; Digital transformation; Digitalisering; Offentlig sektor; Styrning; Institutionellt tryck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har världen präglats av kontinuerlig uppkoppling och teknisk utveckling för organisationer, där digitaliseringen kan förändra hela organisationer. År 2017 satte Sveriges riksdag upp ett mål om att landet ska vara bäst i världen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. LÄS MER

 5. 5. Energitekniska alternativ vid ansträngd eleffekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jennifer Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Effektbrist; energi; energiteknik;

  Sammanfattning : I Sverige pågår det idag en omställning av energisystemet och denna omställning har lett till att det finns effektbrist under vissa perioder av året. Denna effektbrist beror på att det i Sveriges elnät finns vissa kapacitetsbegränsningar, att mycket av elproduktionen sker i norr men att fler bor i söder, nedstängningen av kärnkraftreaktorer samt den elektrifiering som sker av samhället. LÄS MER