Sökning: "Teknisk skuld"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Teknisk skuld.

 1. 1. Faktorer bakom bristande hantering av teknisk skuld: ur ett agilt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Andersson; Johan Dyster Aas; Minna Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hantering av teknisk skuld i små- och mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Christopher Andersson; Felix Fritsche Lidforsen; Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Hantering; Små- och mikroföretag; Teknisk skuldhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Teknisk skuld är ett begrepp som innebär att framtida kostnader kommer att uppstå för de som väljer att ta genvägar i utvecklingsarbetet. Teknisk skuld liknas ofta vid finansiella lån och be-höver inte vara negativt så länge skulden hanteras och inte blir för stor. LÄS MER

 3. 3. Prissättning i relation till föreningsskuld på bostadsrättsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Salman; Jonatan Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :Bostadsrätt; informationsasymmetri; informationsbrist; bostadsrättsförening; skuldsättning; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kraftig prisökning på Sveriges bostadsrättsmarknad tillsammans med hushållens ökade skuldsättning motiverar en studie som undersöker sambandet mellan bostadsrättspriser och bostadsrättsföreningars ekonomiska förhållanden. Hushållen köper en föreningsandel och därmed indirekt även in sig i bostadsrättsföreningens skuld. LÄS MER

 4. 4. Gestaltningen av diabetes i svensk press : En kvantitativ innehållsanalys av svenska dags- och kvällstidningar.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Cecilia Sandqvist; [2018]
  Nyckelord :Quantitative content analysis; diabetes; media representation; framing theory; agenda setting; priming; risk theory; individualization; bio politics; tabloids; daily press; broadsheet; newspapers; modality; doxa; warrant; argumentation analysis.; Kvantitativ innehållsanalys; diabetes; medierepresentation; gestaltningsteorin; dagordningsteorin; priming; framing; riskteori; individualisering; biopolitik; kvällspress; dagspress; tidningar; modalitet; doxa; garant; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a global health issue on the rise. Besides genetics as a cause of diabetes, diet, weight and lifestyle are amongst the main factors. Due to the modernized society, new technology and risks, there has been a shift in responsibility of safety and health. LÄS MER

 5. 5. Teknisk skuld inom IT-projekt : Ett adaptivt tillvägagångsätt för strategisk och förebyggande skuldhantering i praktiken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Hampus Olausson Eckl; Philip Österström; [2018]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Strategisk skuld; Omedveten skuld; Medveten skuld;

  Sammanfattning : The complex nature of technical debt and its implications has led to failures within IT-projects in aspects of exceeded budgets, failure to meet project objectives and to deliver a qualitative final product according to client specifications. The reasons IT-projects are struggling to succeed are many. LÄS MER