Sökning: "Teknisk skuld"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Teknisk skuld.

 1. 1. Organisatoriska aspekters koppling till teknisk skuld : En fallstudie om hur balansen av organisatoriska aspekter kan understödja kontrasterande perspektiv och påverka teknisk skuld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Gabriel Jönsson; Tobias Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Technical debt; commercially controlled unit; technically controlled unit; communication; culture; consensus; power; ambidexterity; exploit; explore; productification; opportunity loss; Teknisk skuld; kommersiellt styrd enhet; tekniskt styrd enhet; kommunikation; kultur; samsyn; makt; ambidexteritet; exploit; explore; produktifiering; opportunity loss;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har inneburit en tilltagande komplexitet i organisationer, vilket föranlett skapandet av begreppet teknisk skuld. Likväl som organisationer försätter sig i ekonomiska skulder försätter sig organisationer i tekniska skulder. LÄS MER

 2. 2. Technical decision-making in startups and its impact on growth and technical debt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carl Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Technical Decisions; Startups; Technical Debt; Talent Management; Technical Stack; Programming Languages; Complexity; Software Development; Tekniska beslut; Startups; Teknisk skuld; Talanghantering; Teknisk stack; Programmeringsspråk; Komplexitet; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : The rapid pace of digitalization has resulted in increased management of software development, and today a majority of startups are reliant on software. How to manage software development projects is a well-researched area and agile methods are widely adopted by companies in all industries and sizes. LÄS MER

 3. 3. Hantering av teknisk skuld inom den finansiella sektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Love Anderberg; Oscar Wallin; Axel Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har medfört en strukturomvandling som genomsyrar hela vårt samhälle. Det har lett till en teknologisk revolution för samtliga branscher, där spelplanen för aktörerna förändrats. Inte minst inom bankmarknaden där digitaliseringen medfört nya spelregler med PSD2 och Open Banking. LÄS MER

 4. 4. Faktorer för refaktorisering vid teknisk skuld : En kvalitativ studie mellan olika branscher inom mjukvaruprojekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Viktor Bolinder; Sebastian Börjesson; [2021]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Refaktorisering; Technical Debt Quadrant; Industribranschen; Mjukvarubranschen;

  Sammanfattning : I det teknikväxande samhället bidrar mjukvaruutveckling till stora it-relaterade utgifter och investeringar. Industrier utvecklar stödjande programvara för sin produktion och mjukvaruföretag levererar digitala system för kunder som behöver uppfylla ett behov. LÄS MER

 5. 5. Defining Thresholds for Enterprise Architecture Debt

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Malin Larsson; [2021]
  Nyckelord :Enterprise Architecture; Enterprise Architecture Debt; Technical Debt; Code Smells; Enterprise Architecture Smells; Thresholds; Business-IT alignment; Enterprise Architecture EA ; Enterprise Architecture Debt EA Debt ; Teknisk Skuld; Code Smells; Enterprise Architecture Smells; Gränsväden; Affär-IT-anpassning;

  Sammanfattning : A common challenge in organizations is a perception of that different languages are spoken among IT and other departments. Co-workers come from different background, have different knowledge base and sometimes even different objectives which can make an alignment more challenging. LÄS MER