Sökning: "Teknisk skuldhantering"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Teknisk skuldhantering.

 1. 1. Hantering av teknisk skuld i små- och mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Christopher Andersson; Felix Fritsche Lidforsen; Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Hantering; Små- och mikroföretag; Teknisk skuldhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Teknisk skuld är ett begrepp som innebär att framtida kostnader kommer att uppstå för de som väljer att ta genvägar i utvecklingsarbetet. Teknisk skuld liknas ofta vid finansiella lån och be-höver inte vara negativt så länge skulden hanteras och inte blir för stor. LÄS MER

 2. 2. Teknisk skuld inom IT-projekt : Ett adaptivt tillvägagångsätt för strategisk och förebyggande skuldhantering i praktiken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Hampus Olausson Eckl; Philip Österström; [2018]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Strategisk skuld; Omedveten skuld; Medveten skuld;

  Sammanfattning : The complex nature of technical debt and its implications has led to failures within IT-projects in aspects of exceeded budgets, failure to meet project objectives and to deliver a qualitative final product according to client specifications. The reasons IT-projects are struggling to succeed are many. LÄS MER