Sökning: "Tekniska Verken koncernen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tekniska Verken koncernen.

 1. 1. S.K.I.F.T. – Skiftarbetares Kostvanor Inom Företaget Tekniska verken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Karolina Krus; [2011-03-03]
  Nyckelord :skiftarbete; kostvanor; måltidsfrekvens; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Skiftarbetare är en utsatt grupp då åtskilliga hälsoproblem kan urskiljas här. Eftersom skiftarbetare har flera riskfaktorer för utvecklandet av bland annat hjärt-kärlsjukdom är denna grupp betydelsefull att studera. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska och tekniska förutsättningar för en gemensam laghantering : - En fallstudie av Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Anna Cederberg; [2007]
  Nyckelord :Laghantering; lagverktyg; Tekniska Verken koncernen; lagefterlevnad; lagar och andra krav.;

  Sammanfattning : Miljöledningssystemet ISO 14001 ställer krav på att de organisationer som är certifierade enligt standarden ska ha tillgång till och förstå de lagar och andra krav som företaget berörs av. Dessutom måste organisationen säkerställa att lagkraven efterlevs. LÄS MER