Sökning: "Tekniska Verken"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Tekniska Verken.

 1. 1. Integration av sensorteknik i underhållsprocessen för vinterväghållning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fanny Kohberg; [2019]
  Nyckelord :winter road maintenance; maintenance process; process mapping; sensor technology; vintervägunderhåll; underhållsprocess; processkartläggning; sensorteknik;

  Sammanfattning : Winter road maintenance is a necessity during the winter in Sweden, since the weather reduce traffic safety and accessibility, which have great impact on people and society in general. Unlike the degradation process of paved road surface and subgrade, that develops slowly over several years, the general state of the winter road can change significantly within a couple of hours, thus demanding more of road maintenance organisations when it comes to planning and initiating maintenance actions. LÄS MER

 2. 2. Fjärde generationens fjärrvärme och samförläggning vid Kiruna stadsomvandling : Ett samarbete mellan LTU och Tekniska Verken i Kiruna AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Mattias Wirsenius; [2019]
  Nyckelord :4GDH; Fjärde generationens fjärrvärme; samförläggning; Kiruna stadsomvandling; Tekniska Verken i Kiruna; Comsol; Teknoekonomisk analys;

  Sammanfattning : En tredjedel av Kirunas stad är på väg att flyttas och med det kommer nya möjligheter för en utveckling av den nya stadsdelen. Kiruna stad vill bygga ett attraktivt och hållbart samhälle som utnyttjar ny teknik för en energi- och resurssmart stadsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Enabling Digital Transformation - a Dynamic Capabilities Approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Cecilia Josefsson; Emma Berg; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; Digital transformation; Dynamic Capabilities; Strategy; ;

  Sammanfattning : This report is built on a theoretical literature study within the areas of digital transformation and dynamic capabilities. An empirical study has been made on the provider of the mission of this study, Propia, and a case study has been made on the case company Tekniska verken, in order to verify the theoretical findings and results. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser av vätgasproduktion för fordonsdrift : klimatpåverkan och energieffektivitet för olika produktionsvägar för vätgas jämfört med fordonsgas och vindkraftsel producerat av energibolag i Östergötland

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Dennis Lilja; [2019]
  Nyckelord :vätgas; biogas; vindkraft; klimatpåverkan; energieffektivitet; simapro; biovätgas; ångreformering; tvåstegsrötning; industriell biogasproduktion; industriell tvåstegsrötning; industriell ångreformering av biogas; elektrolys; PEM-elektrolys; LCA; WTW; livscykelanalys; well-to-wheel;

  Sammanfattning : Sedan 2016 har flera politiska incitament genomförts för att undersöka möjligheten för att få den nordiska vätgasmarknaden att växa. Vätgas är en energibärare med potential att användas som ett miljövänligt drivmedelsalternativ för transportflottan eftersom utsläppen vid användning med bränslecell är rent vatten och bränslecellsbilar har en hög energieffektivitet i jämförelse med bilar med traditionella förbränningsmotorer. LÄS MER

 5. 5. Energisystemanalys vid Tekniska verkens kraftvärmeverk

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Simon Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Pannverkningsgrad; Indirekt verkningsgrad; Kraftvärmeverk; Direkt verkningsgrad;

  Sammanfattning : Linköpings kraftvärmeverk (KV1) som drivs av Tekniska verken har under en längre tid haft en upplevd obalans, dels mellan mängden tillfört bränsle och mängden producerad ånga, dels mellan mängden producerad ånga och mängden producerad el samt nyttig värme i fjärrvärmenätet. Detta arbete syftar till att hjälpa Tekniska verken att utreda den upplevda obalansen mellan mängden tillfört bränsle och mängden producerad ånga. LÄS MER