Sökning: "Tekniska verken"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Tekniska verken.

 1. 1. Energisystemanalys vid Tekniska verkens kraftvärmeverk

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Simon Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Pannverkningsgrad; Indirekt verkningsgrad; Kraftvärmeverk; Direkt verkningsgrad;

  Sammanfattning : Linköpings kraftvärmeverk (KV1) som drivs av Tekniska verken har under en längre tid haft en upplevd obalans, dels mellan mängden tillfört bränsle och mängden producerad ånga, dels mellan mängden producerad ånga och mängden producerad el samt nyttig värme i fjärrvärmenätet. Detta arbete syftar till att hjälpa Tekniska verken att utreda den upplevda obalansen mellan mängden tillfört bränsle och mängden producerad ånga. LÄS MER

 2. 2. Ozonation of pharmaceutical residues in a wastewater treatment plant : Modeling the ozone demand based on a multivariate analysis of influential parameters

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Teknisk biologi; Linköpings universitet/Teknisk biologi

  Författare :Erica Engberg; Emilia Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Most pharmaceutical residues in wastewater treatment plants (WWTPs) end up in the hydrosphere where they cause negative effects on the aquatic life and might disrupt ecosystems. By implementing an ozonation step (treatment with ozone) in the wastewater treatment process, these pharmaceutical residues can be reduced. LÄS MER

 3. 3. Teknoekonomisk analys för enskild slamförbränningsanläggning i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Vajstedt; [2018]
  Nyckelord :avloppsslam; förbränning; hållbar energiteknik;

  Sammanfattning : Avdelningen vatten och renhållning på Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) har idag avsättningsproblem på restprodukter som förekommer på kommunala avloppsreningsverket i Kiruna. Rensavfallet från första reningstaget blandas idag in tillsammans med flis och avfall i avfallspannan på Kiruna kraftvärmeverk. LÄS MER

 4. 4. En analys av bränslefraktioners påverkan på ett kraftverks emissioner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kasper Wilhelmsson; Ludvig Kroon; [2018]
  Nyckelord :Lasso-regression Korsvalidering Tekniska verken Bränslefraktioner avfall emissioner utsläpp;

  Sammanfattning : Tekniska verken är en regional koncern som verkar inom många områden. Den här rapporten specificerar sig på avfallshantering och emissionerna av dessa. LÄS MER

 5. 5. Ozone Treatment Targeting Pharmaceutical Residues : Validation and Process Control in a Wastewater Treatment Plant

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Teknisk biologi

  Författare :Erik Fornander; [2018]
  Nyckelord :Ozone; Ozone treatment; Wastewater; Process control; Pharmaceutical residues; Wastewater treatment plant; Validation; Modelling;

  Sammanfattning : Major studies conducted in Europe and North America has concluded that the current processes in wastewater treatment plants insufficiently degrade micropollutants e.g. pharmaceutical residues. Several sorption and oxidation methods has therefore been investigated with the purpose of removing or degrading micropollutants in wastewater. LÄS MER