Sökning: "Teknologiacceptans Technology Acceptance"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Teknologiacceptans Technology Acceptance.

 1. 1. Svenska e-handlares acceptans av metoder för datainsamling på Internet: En kvalitativ studie om e-handlares uppfattningar av påverkande faktorer vid utfasningen av third-party cookies

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Eidmann; Karin Engdahl; [2023]
  Nyckelord :Unified Theory of Acceptance and Use of Technology; E-handel E-commerce; Allmänna Dataskyddsförordningen GDPR ; Third-Party Cookies; Teknologiacceptans Technology Acceptance; Walled Gardens; Universal ID; Privacy Sandbox; First Party Data; Online Advertising; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : E-handelsindustrin har länge använt sig av third-party cookies för att spåra internetanvändare, men 2024 kommer dessa att ha fasats ut från de största webbläsarna. Det nuvarande kunskapsläget kan varken besvara vad e-handlarna anser vara alternativ till third-party cookies eller vilka faktorer som leder till acceptans av dessa. LÄS MER

 2. 2. Elevernas acceptans av bokföringsprogram : Lärares uppfattningar om elevers motivation och elevers motstånd till arbete med bokföringsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Hasan Balleh; [2021]
  Nyckelord :Basic Psychological Needs Theory BPNT ; bokföringsprogram; inre motivation; yttre motivation; teknologiacceptans.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur lärare i företagsekonomi uppfattar elevers motivation och elevers motstånd till arbete med bokföringsprogram i undervisningen. Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Molntjänster inom redovisning : Hur molntjänster skapat nya spelregler på marknaden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Carlsson; Michaela Werme; [2019]
  Nyckelord :Cloud accounting; TOE-framework; IT-strategy; Accounting; Organizational change; Innovation;

  Sammanfattning : This study aims to explore Swedish organizations within the accounting industry that have adapted their operations to the recent introduction of cloud services. Fortnox, a cloud service provider, has transformed the working methods of organizations, changed the relationship with customers and contributed to creating new rules for the market within accounting. LÄS MER

 4. 4. Be careful who you trust : En kvantitativ studie om integritetsrisk och dess bakomliggande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Feride Hoda; Benyamin Öksüz; [2019]
  Nyckelord :Online Banking; Digitalization; Integrity Risk; Trust; Service quality; Technology-acceptance; Bank; Digitalisering; Integritetsrisk; Förtroende; Servicekvalitet; Teknologiacceptans;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart i banksektorn och dess påverkan på teknologin har medfört att allt fler bankärenden hanteras digitalt via internettjänster. Till följd av digitala banktjänster har en ny dörr öppnats för bedragare. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas du av dina kollegor? : En kvalitativ studie om socialt inflytande vid accepterande av ny teknologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Egzona Zeneli; [2019]
  Nyckelord :Teknologiacceptans; TAM; Technology acceptance model; TAM2; Technology acceptance model 2; socialt inflytande;

  Sammanfattning : Problematiska delen som organisationer har är att veta hur man på bästa sätt ska implementera nya teknologier. Teknologiacceptans blev en känd term av den mest applicerade teoretiska modellen inom informationssystem Technology acceptance model – TAM. LÄS MER