Sökning: "Teknologistrategi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Teknologistrategi.

 1. 1. Ett teknologiskiftes påverkan på ett företag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Carl-Johan Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Teknologiskifte; Teknologistrategi; Resurser och kapaciteter; Organisation; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Värdering och planering av företags teknologistrategi och affärsverksamhet: Betydelsen av ett integrativt konceptuellt ramverk

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Håkan Skyttmo; [2018]
  Nyckelord :Teknologistrategi; Ramverk; Technology Audit; Marketing Audit; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsteknologin har genomgått flera dramatiska förändringar under åren. Den senaste stora förändringen var uppkomsten av Internet. Internet skapade billiga och effektiva sätt att koordinera och utbyta information. LÄS MER