Sökning: "Telecommuting"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Telecommuting.

 1. 1. Produktivitet och effektivitet hos tjänstemän som arbetar på distans hemifrån : - En flerfallsstudie med tolv tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Måns Tjelander; Isak Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Telecommuting; teleworking; productivity; efficiency and effectiveness.; Distansarbete; hemarbete; produktivitet och effektivitet.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning framställer ofta distansarbete som en produktivare metod än att arbeta på arbetsplatsen. Syftet med denna studie är att undersöka åsikter om distansarbete hemifrån samt hur de individer som arbetar som tjänstemän upplever att deras produktivitet och effektivitet påverkas i samband med detta. LÄS MER

 2. 2. Det är svårt att springa milen tillsammans på distans : En intervjustudie om ledarskap på distans i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Peter Olevik Dunder; Sara Jonasson Vikberg; [2020]
  Nyckelord :Developmental leadership; Leadership; Mission command; Swedish Armed Forces; Telecommuting; Telework; Distansarbete; Försvarsmakten; Ledarskap; Uppdragstaktik; Utvecklande ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion: Syftet var att undersöka hur Försvarsmaktens ledarskapsmodell lämpar sig vid distansarbete. Den globala trenden med ökat distansarbete, som förstärktes av Coronapandemin, har gjort distansarbete till ett aktuellt ämne. Officeren är skolad i det militära ledarskapet, anpassat efter krigets krav. LÄS MER

 3. 3. Should Working from Home Become the Standard? An Exploratory Study of Social Relations in Remote Work

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Heidi Faust; Elena Foglio; [2020]
  Nyckelord :Remote work; telecommuting; professional relationships; social interactions; pandemic; carryover trust; Covid-19; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research Questions: In organizations which do not typically support telecommuting, how do employees experience social interactions while working remotely during a global pandemic? As organizations are forced to work remotely during a global pandemic, how did the experience influence the mentality around remote working? Methodology: The research is an interpretive and qualitative study. We conducted semi-structured interviews, which were the main tool for empirical material collection. LÄS MER

 4. 4. Distansarbete - Prestanda och utmaningar: Digitala verktygs inverkan vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ludvig Åman; Max Persson; Peter Åkerblom; [2020]
  Nyckelord :distansarbete; digitala verktyg; produktivitet; telecommuting; telework; digitala hjälpmedel; digital arbetsplats; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Under Coronakrisen har många företag tvingats anpassa sig till en total digital spelplan för att öka social distansering. De digitala verktygen blir därmed nyckelspelare för att bibehålla önskad produktivitet hos de anställda. LÄS MER

 5. 5. The Influence of Working from Home on Employees' Productivity : Comparative document analysis between the years 2000 and 2019-2020

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Esra Thorstensson; [2020]
  Nyckelord :productivity; working from home”; telecommuting; teleworking; “remote work”; “virtual organisations”;

  Sammanfattning : More public and private organisations offer working from home as an alternative way of working for their employees. Working from home (WFH) has both benefits and drawbacks for the employees when it is compared to the office working. While some of the researchers, such as Shafizadeh et al. LÄS MER