Sökning: "Telefonens utveckling"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Telefonens utveckling.

 1. 1. Prestanda av användargränssnitt i cross-platform-appar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Emil Lygnebrandt; Jonathan Holm; [2016]
  Nyckelord :Cross-platform; Generated apps; Native apps; Xamarin; User interface; Performance; Experiment; Cross-platform; Generated apps; Native apps; Xamarin; Användargränssnitt; Prestanda; Experiment;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka fördröjningsskillnader inom användargränssnitt mellan native­utvecklade appar (utveckling till varje plattform) och appar av typen generated apps. Eftersom arbetet syftar till att bidra med information om prestanda ansågs en experimentell metod vara det bästa valet. LÄS MER

 2. 2. Mobiltelefonens betydelse för relationen mellan tonåring och förälder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anne Gunnarsson; Jessica Tiger; [2009]
  Nyckelord :relationer; mobiltelefon; tonåring; förälder;

  Sammanfattning : AbstractUppsatsen är en kvalitativ studie som handlar om kommunikation via mobiltelefonen mellan föräldrar och tonåringar. Vi har intervjuat åtta personer, fyra tonåringar i åldern 14-17 år samt deras mammor. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad mobiltelefonen betyder för relationen mellan föräldrar och tonåringar. LÄS MER

 3. 3. Mobiltelefon utformad med EcoDesign

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Åsa Pallin; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The environmental demands are increasing when it comes to product development. EcoDesign isabout minimizing the environmental impact of a product, considering the entire life cycle of it,without compromising other qualities like function or cost. LÄS MER