Sökning: "Telekommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Telekommunikation.

 1. 1. Hur stor andel företag väljer K3 frivilligt? - Hur påverkar skuldsättningsgraden och andelen immateriella anläggningstillgångar företags benägenhet att välja K3?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Fredriksson; Vanja Galusic; [2019-03-07]
  Nyckelord :Redovisningsregelverk; principbaserad redovisning; regelbaserad redovisning; K2; K3; skuldsättningsgrad; omsättning; immateriella anläggningstillgångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien undersöker hur stor andel av företag som frivilligt väljer att tillämpa det principbaserade regelverket K3 istället för det regelbaserade K2 i fyra olika branscher samt vilka faktorer som påverkar valet för att få en förståelse för varför företag väljer som de gör. Vid införandet av regelverken K2 och K3 fick små och medelstora företag möjligheten att välja mellan de båda regelverken. LÄS MER

 2. 2. Investigating Persistence Layers for Notifications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isabel Ghourchian; [2019]
  Nyckelord :Databases; Notifications; Storage; Events; NoSQL; SQL; Schema; JSON; Databaser; Notifikationer; Lagring; Event; NoSQL; SQL; Schema; JSON;

  Sammanfattning : This work was carried out for Cisco at the Tail-f department. Cisco’s main focus is on network and telecommunication. The Tail-f department is the developer of a network service automatization product that allows customers to automate the process of adding, removing and manage their developed devices and services in their network. LÄS MER

 3. 3. Förlängt nyttjande av elbussbatterier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rikard Lindahl; [2019]
  Nyckelord :batteries; electrical grid; batterier; elnät;

  Sammanfattning : När konsekvenserna för miljön av att använda förbränningsmotorer blir allt mer påtagliga ökar behovet av alternativ för transport av människor och varor. Elfordon säljs i större utsträckning än någonsin förr. Men batterierna i elfordonen är även de en belastning på miljön när de produceras. LÄS MER

 4. 4. Application of machine learning in 5G to extract prior knowledge of the underlying structure in the interference channel matrices

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Danilo Peng; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; 5G; interference channel; blind source estimation; MIMO; OFDM; bandwidth prediction; support vector machines; artificial neural network.; Maskininlärning; 5G; interferencekanal; stödvektormaskin; neurala nätverk; brandbedd estimering;

  Sammanfattning : The data traffic has been growing drastic over the past few years due to digitization and new technologies that are introduced to the market, such as autonomous cars. In order to meet this demand, the MIMO-OFDM system is used in the fifth generation wireless network, 5G. LÄS MER

 5. 5. Channel Reconstruction for High-Rank User Equipment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yu Zhao; [2019]
  Nyckelord :Deep learning; 5G; massive MIMO; Channel reconstruction; Telecommunication; Artificial Intelligence; Djup lärning; 5G; massiv MIMO; Kanalrekonstruktion; Telekommunikation; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : In a 5 Generation massive Multiple Input Multiple Output radio network, the Channel State Information is playing a central role in the algorithm design and system evaluation. However, Acquisition of Channel State Information consumes system resources (e.g. time, frequency) which in turn decrease the link utilization, i. LÄS MER