Sökning: "Telekommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Telekommunikation.

 1. 1. Hur stor andel företag väljer K3 frivilligt? - Hur påverkar skuldsättningsgraden och andelen immateriella anläggningstillgångar företags benägenhet att välja K3?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Fredriksson; Vanja Galusic; [2019-03-07]
  Nyckelord :Redovisningsregelverk; principbaserad redovisning; regelbaserad redovisning; K2; K3; skuldsättningsgrad; omsättning; immateriella anläggningstillgångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien undersöker hur stor andel av företag som frivilligt väljer att tillämpa det principbaserade regelverket K3 istället för det regelbaserade K2 i fyra olika branscher samt vilka faktorer som påverkar valet för att få en förståelse för varför företag väljer som de gör. Vid införandet av regelverken K2 och K3 fick små och medelstora företag möjligheten att välja mellan de båda regelverken. LÄS MER

 2. 2. Investigating Persistence Layers for Notifications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isabel Ghourchian; [2019]
  Nyckelord :Databases; Notifications; Storage; Events; NoSQL; SQL; Schema; JSON; Databaser; Notifikationer; Lagring; Event; NoSQL; SQL; Schema; JSON;

  Sammanfattning : This work was carried out for Cisco at the Tail-f department. Cisco’s main focus is on network and telecommunication. The Tail-f department is the developer of a network service automatization product that allows customers to automate the process of adding, removing and manage their developed devices and services in their network. LÄS MER

 3. 3. Application of machine learning in 5G to extract prior knowledge of the underlying structure in the interference channel matrices

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Danilo Peng; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; 5G; interference channel; blind source estimation; MIMO; OFDM; bandwidth prediction; support vector machines; artificial neural network.; Maskininlärning; 5G; interferencekanal; stödvektormaskin; neurala nätverk; brandbedd estimering;

  Sammanfattning : The data traffic has been growing drastic over the past few years due to digitization and new technologies that are introduced to the market, such as autonomous cars. In order to meet this demand, the MIMO-OFDM system is used in the fifth generation wireless network, 5G. LÄS MER

 4. 4. Hur kan telekomkunders användning av själv-serviceteknologi öka? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Lidén; [2018]
  Nyckelord :Self-Service Technology SST ; Telecom Customers; User Experience UX ; Customer Experience CX ; Service Design SD ; Technological Acceptance; Telecommunications and Telecommunications Industry.; Själv-serviceteknologi SST ; Telekomkunder; User Experience UX ; Customer Experience CX ; Servicedesign SD ; Teknologisk acceptans; Telekommunikation och Telekombranschen.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur telekomkunder användning av själv-serviceteknologi (SST) kan öka. Relevant litteratur som SST, teknologisk acceptans, user experience (UX), customer experience (CX) och servicedesign (SD) har identifierats och förankrat studien vetenskapligt. LÄS MER

 5. 5. Generation and Validation of Network Configuration for Evolved Packet Core

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Shiva Sai Sunkari; [2018]
  Nyckelord :NFV; virtual-EPC; VNF’s; EPG; SGSN-MME; SAPC;

  Sammanfattning : Context: In recent times, Industries are employing network function virtualization (NFV) for improved deployment flexibility, built for the most demanding environments. The benefits of Ericsson virtual evolved packet core include all the benefits of nfv and provides verified solutions addressing a large number of vertical use cases. LÄS MER