Sökning: "Telemedicine"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Telemedicine.

 1. 1. Hand Gesture based Telemedicine enabled by Mobile VR

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Sofia Kiriaki Vulgari; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; Hand Gestures; Virtual Environment; Telemedicine; Mobile VR; Multi User;

  Sammanfattning : Virtual Reality (VR) is a highly evolving domain and is used in anincreasing number of areas in today's society. Among the technologiesassociated with VR and especially mobile VR, is hand tracking and handgesture recognition. LÄS MER

 2. 2. Doctor at your Fingertips

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Samir Hilmy; Selina Demi; [2019]
  Nyckelord :virtual visits; physical visits; patient-physician interaction; telemedicine; remote real-time devices; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Healthcare, the fastest growing industry in the world, has throughout history sought to make use of the continuous advances in technology. Virtual visits is one of the latest advances, where physicians can remotely interact with patients via the use of smartphones. LÄS MER

 3. 3. Telemedicin som stöd för egenvård vid diabetes typ 2 : en systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Loella Isaksson; Clara Skog; [2019]
  Nyckelord :typ 2 diabetes mellitus; telemedicin; egenvård; empowerment; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Typ 2 diabetes mellitus (T2DM) är den vanligaste formen av diabetes. Denna form ökar kraftigt i hela världen och debuterar i allt tidigare ålder. Egenvård är den kanske mest betydande delen i behandlingen. Främst handlar egenvården om att ändra på sina levnadsvanor för att hålla blodsockernivån på en hälsosam nivå. LÄS MER

 4. 4. Sjukvårdspersonals inställning till videobesök

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mattias Hamberg; Hugo Bouvier; [2018]
  Nyckelord :video visits; telemedicine; TAM; health care; user acceptance; videobesök; telemedicin; TAM; sjukvård; användaracceptans;

  Sammanfattning : I Sverige har en rad olika mobila applikationer vuxit fram där patienter kan ställa frågor och konsultera läkare med hjälp av videobesök. Dessa typer av tjänster är i dagsläget menat att användas som ett substitut eller komplement till traditionella vårdbesök med syfte att avlasta sjukhus och tillgängliggöra vård. LÄS MER

 5. 5. Digitala vårdcentraler : En systematisk litteraturstudie om dess möjligheter att öka tillgängligheten till primärvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Patriksson Karlsson; [2018]
  Nyckelord :virtual visit; digital visit; telemedicine; primary health care; virtuellt vårdbesök; digitalt vårdbesök; telemedicin; primärvård;

  Sammanfattning : Inledning: Primärvården i Sverige är i behov av förändring då dess struktur och resursfördelning behöver anpassas för att klara av att möta de framtida utmaningar som primärvården står inför med en befolkning som lever allt längre, kroniska sjukdomar samt multisjuka, där en möjlig lösning skulle kunna tänkas vara digitalisering av primärvården.  Syfte: Det här examensarbetet syftar till att undersöka digitala vårdcentralers möjligheter att bidra till en förbättrad tillgänglighet till primärvården i Sverige. LÄS MER