Sökning: "Telephone Banking"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Telephone Banking.

 1. 1. Kartläggning av kundinflöde - En fallstudie om schemaläggning på en svensk telefonbank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Börjeskog; Martin Svensson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Call Center; Capacity Planning; Peak; Scheduling; Telephone Banking;

  Sammanfattning : The banking industry is currently going through a big change where the traditional bank branches shut down in favour of meetings on digital platforms. In today's society, customers require fast service with high flexibility allowing them to conduct their banking business wherever and whenever they want. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning i banksektorn : En undersökning av motiv till hållbarhetsredovisning och lagkravets påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zeineb Ahmed; Maja Cecavac; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; banking sector; stakeholder theory; legitimacy theory; institutional theory; legal requirements; GRI; Hållbarhetsredovisning; banksektorn; intressentteorin; legitimitetsteorin; institutionell teori; lagkrav; GRI;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med den här undersökningen är studera vad som driver företagen inom banksektorn till att upprätta en hållbarhetsredovisning och vad en hållbarhetsredovisning kan tillföra till företaget. Vidare ska undersökningen granska om lagen om hållbarhetsredovisning i årsredovisningslagen som infördes juli 2016 har påverkat utformningen på hållbarhetsredovisningen för banksektorn. LÄS MER

 3. 3. Artificial Intelligence in Customer Service : A Study on Customers' Perceptions regarding IVR Services in the Banking Industry

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emil Åberg; Yeshodeep Khati; [2018]
  Nyckelord :IVR; AI; Customer Service; Banking; Customer Satisfaction; Wait time; TAM; Technology Acceptance Model; Sweden;

  Sammanfattning : Title: Artificial Intelligence in Customer Interactions: A Study on Customers' Perceptionsregarding IVR Services in the Banking Industry Purpose: The purpose of this paper was to explore consumer perspectives on automated IVRcustomer services. Design/methodology/approach: This research paper was conducted qualitatively, where theresearchers developed a framework and a suggested model based on existing research andcollected primary data from eight interviews with open-ended questions. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering och kundlojalitet inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Joanna Rozmus; Rita Naaom; [2017]
  Nyckelord :digitalization; customer loyalty; banking sector; Digitalisering; kundlojalitet; banksektorn;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom banksektorn har under de senaste åren utvecklats konstant. De stora förändringar som har skett inom banksektorn har lett till att konsumenterna idag kan utföra sina banktransaktioner vilken tid som helst på dygnet, utan att behöva besöka ett bankkontor. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska banken blir virtuell - en studie av bankanställdas förhållningssätt till e-banking i Länsförsäkringar Skåne, Forex Bank & Handelsbanken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maida Selmanovic; Alexandra Vancea; [2015]
  Nyckelord :Affärsstrategi; e-banking; e-business; virtuella banktjänster; organisationsförändring.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte är att undersöka hur strategier kring e-banking påverkar tre tillfrågade bankers nuvarande banktjänstemän i deras dagliga arbete, för att vidare bygga på den forskning som har gjorts inom e-banking och komplettera forskningen om anställdas förhållningssätt till fenomenet. Metod Studien utfördes med en kvalitativ forskningsstrategi där semi-strukturerade intervjuer via personlig kontakt, samt telefonintervjuer användes för att samla in primärdata. LÄS MER