Sökning: "Telephone Banking"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Telephone Banking.

 1. 1. The Key Aspects of Digitalization on Employees' Engagement in the Bank Service Delivery

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Jonsson; Leticia Areas dos Santos; Piyumi Gangabada Arachchilage; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date:   08/06/20 Level:  Bachelor Thesis in Business Administration, 15 cr Institution:    School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:        Leticia dos Santos         Amanda Jonsson          Piyumi Gangabada                         (95/03/17)                       (88/12/03)                (93/08/11) Title:               The Key Aspects of Digitalization on Employees' Engagement is the Bank Service Delivery. Tutor:             Michela Cozza. LÄS MER

 2. 2. Den frivilliga revisionens påverkan på bankernas kreditbedömning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Kevin Liao; Sophie Falk; [2020]
  Nyckelord :Audit exemption; credit assessment; credit risk; small; Frivillig revision; kreditbedömning; kreditrisk; små företag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små företag i Sverige, vilket innebar att små företag får välja om de vill ha en revisor eller inte. Ett av motiven bakom lagändringen var att småföretagens tillväxt skulle öka. För att öka tillväxten krävs finansiering. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av kundinflöde - En fallstudie om schemaläggning på en svensk telefonbank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Börjeskog; Martin Svensson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Call Center; Capacity Planning; Peak; Scheduling; Telephone Banking;

  Sammanfattning : The banking industry is currently going through a big change where the traditional bank branches shut down in favour of meetings on digital platforms. In today's society, customers require fast service with high flexibility allowing them to conduct their banking business wherever and whenever they want. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning i banksektorn : En undersökning av motiv till hållbarhetsredovisning och lagkravets påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zeineb Ahmed; Maja Cecavac; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; banking sector; stakeholder theory; legitimacy theory; institutional theory; legal requirements; GRI; Hållbarhetsredovisning; banksektorn; intressentteorin; legitimitetsteorin; institutionell teori; lagkrav; GRI;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med den här undersökningen är studera vad som driver företagen inom banksektorn till att upprätta en hållbarhetsredovisning och vad en hållbarhetsredovisning kan tillföra till företaget. Vidare ska undersökningen granska om lagen om hållbarhetsredovisning i årsredovisningslagen som infördes juli 2016 har påverkat utformningen på hållbarhetsredovisningen för banksektorn. LÄS MER

 5. 5. Artificial Intelligence in Customer Service : A Study on Customers' Perceptions regarding IVR Services in the Banking Industry

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emil Åberg; Yeshodeep Khati; [2018]
  Nyckelord :IVR; AI; Customer Service; Banking; Customer Satisfaction; Wait time; TAM; Technology Acceptance Model; Sweden;

  Sammanfattning : Title: Artificial Intelligence in Customer Interactions: A Study on Customers' Perceptionsregarding IVR Services in the Banking Industry Purpose: The purpose of this paper was to explore consumer perspectives on automated IVRcustomer services. Design/methodology/approach: This research paper was conducted qualitatively, where theresearchers developed a framework and a suggested model based on existing research andcollected primary data from eight interviews with open-ended questions. LÄS MER