Sökning: "Telesur"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Telesur.

  1. 1. Telesur : A case study

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik; Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

    Författare :Freja Salö; Elisabeth Terenius; [2008]
    Nyckelord :Telesur; Latin America; Venezuela; transnational television; globalization; NWICO; news; journalism; Hugo Chávez; public service;

    Sammanfattning : By using a quantitative content analysis, this thesis examines how the Latin American television channel Telesur was established, and the character of Telesurs programme listings and news broadcasts. The thesis also examines how Telesurs agenda to promote pan-Latin American integration, is visible in the material broadcasted. LÄS MER