Sökning: "Teleworking"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Teleworking.

 1. 1. Gränsobjekt. Hur privatlivet påverkas av att studera hemifrån

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Bekhar Azimov; [2019]
  Nyckelord :design;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur privatlivet påverkas av att studera hemifrån. Studier visar att överlappningen mellan hemmamiljö och arbete hos distansarbetare kan ha negativa effekter. Empiriska undersökningar i den här studien visar att negativa effekter av att arbeta hemifrån kan dokumenteras även hos studenter. LÄS MER

 2. 2. Förhållande mellan internt varumärke och distansarbete : En kvalitativ studie om hur internt varumärke kan implementeras vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Pernilla Tarabay; Emelie Richter; Ottilia Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Teleworking; digitizing; internal branding; internal marketing; brand building; Distansarbete; digitalisering; internt varumärke; intern marknadsföring; internt varumärkesbyggande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka förhållandet mellan internt varumärkesbyggande och personal som arbetar på distans. Detta för att hjälpa företag att identifiera utmaningar vid internt varumärkesbyggande vid distansarbete. Genom att identifiera utmaningar ämnar studien att bistå företagen vid internt varumärkesbyggande. LÄS MER

 3. 3. Anställdas reflektioner kring flexibelt arbete : En kvalitativ studie utifrån arbetsgivares och arbetstagares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alice Harlin; Samana Safari; [2019]
  Nyckelord :Flexible working arrangements; telework; productivity; Flexibelt arbete; distansarbete; produktivitet;

  Sammanfattning : Flexibla arbetssätt som i distansarbete, flexibla arbetstider och frihet över genomförande av arbetet är något som blivit vanligare på företag och därför är det intressant att undersöka närmare om fenomenet flexibelt arbete. Denna studie syftar till att undersöka vad anställdas uppfattning är gällande motiven till att företag inför ett flexibelt arbetssätt och vad anställdas uppfattning är gällande hur produktiva de upplever sig vara i sitt arbete med ett flexibelt arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Frihet på kontoret : En intervjustudie om distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Karlstedt; Johanna Andersson; [2018]
  Nyckelord :Telework; Motivation; Leadership; Two Factor Theory; Flexible work conditions; Distansarbete; Motivation; Ledarskap; Tvåfaktorteori; Flexibelt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine the employees view on teleworking and the leadership associated with it, as well as how teleworking and its leadership is related to the employees work motivation. The following research questions have been used for this purpose: Which pros and cons does the employees experience in teleworking versus working in the office? Is the work motivation affected by where the work is performed? How does the employees perceive the managers views on teleworking? Is the employees work motivation affected by the leadership in the organisation? The research method used in this study was semi-structured interviews with a total nine employees in two different organisations. LÄS MER

 5. 5. Telework : En longitudinell studie av de faktorer som påverkar upplevd produktivitet vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Armin Haskovic; Andreas Brösemyr; [2017]
  Nyckelord :Telework; Produktivitet; Longitudinell studie; Distansarbete; Paradoxer;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kring ämnet telework har visat på motsägelsefulla resultat gällande bland annat produktivitet hos den teleworkande individen. Denna studie undersöker produktiviteten hos individer som tillämpar teleworking i viss grad. LÄS MER