Sökning: "Tellström Jesper"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tellström Jesper.

  1. 1. Resursbegränsningar, en motivationsbegränsare? : En studie om belöningssystem och dess påverkan på motivation och arbetstillfredsställelse inom kommunal- och privat skolverksamhet

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Bergström Jonsson Sebastian; Tellström Jesper; [2020]
    Nyckelord :Företagsekonomi; Belöningsystem; Motivation;

    Sammanfattning : Abstract Purpose: This study aims to compare the differences in the application of the reward system in public and private schools and to examine if differences exist in motivation and job satisfaction in the two different school organizations. With this, analyze if the two school organizations would benefit from adapting new and improved reward systems to better motivate the existing staff and to help recruit new staff. LÄS MER