Sökning: "Tema i litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Tema i litteratur.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av mötet med patienter med psykisk ohälsa inom primärvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Vesna Svikovic; Cecilia Ekelund; [2022]
  Nyckelord :Experience; mental illness; nurse; nursing; primary care; Omvårdnad; primärvård; psykisk ohälsa; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som beskriver graden besväreller tillstånd för individens hälsa. Psykisk ohälsa är ett växande problem medallvarliga konsekvenser för både individen, dennes anhöriga samt ur ettsamhällsmässigt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Litteratururval och modersmålets legitimitet : kritisk diskursanalys avtvå läroböcker för kursen SVA1

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anneli Hallbjörk; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Gymnasiet; Icke-västerländsk skönlitteratur; Postkolonial litteraturteori; Kritisk diskursanalys; läroböcker; modersmålets legitimitet;

  Sammanfattning : Skolverket menar att Sverige är en del av en globaliserad värld. I styrdokumenten för SVA1 poängteras vikten av att SVA-elever möter både skönlitteratur från olika kulturer och litteratur översatt till svenska från deras modersmål. LÄS MER

 3. 3. ”Det finns fortfarande en möjlighet att ställa saker till rätta” : Critical dystopia och intersektionalitet i De kommer att drunkna i sina mödrars tårar och Händelsehorisonten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Moa Göransson; [2022]
  Nyckelord :dystopi; critical dystopia; intersektionalitet; Johannes Anyuru; Balsam Karam;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera samt jämföra två svenska dystopiska romaner, De kommer att drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru (2017) och Händelsehorisonten av Balsam Karam (2018). Analysen består av två delar: den första delen undersöker i vilken mån romanerna kan beskrivas med hjälp av teorin om ”critical dystopia” och den andra delen undersöker aspekter av intersektionalitet i romanernas gestaltning av etnicitet och kön. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv och erfarenheter kring spelifiering bland User Experience Designers - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktoria Björkman; [2022]
  Nyckelord :gamification; User Experience Design; ethical regulations; research; spelifiering; User Experience Design; etiska regelverk; forskning;

  Sammanfattning : Spelifiering är ett koncept i relation till beteendepåverkande design, vilken har gagnat stor popularitet under de senaste åren. I den vetenskapliga litteraturen beskrivs spelifiering som en metod där spelmekaniker används i andra interaktiva kontexter än spelsystem, och anses därmed innebära implementation av bland annat poängsystem och topplistor i system med syftet att uppnå vissa mål. LÄS MER

 5. 5. Skav

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anni Svensson; [2021]
  Nyckelord :kreativtskrivande; noveller; novellsamling;

  Sammanfattning : Skav är en samling noveller där vi får följa ett antal karaktärer med olika bakgrund och i livssituationer som ser väldigt annorlunda ut. Men hos dem alla finns något gemensamt – det är något som skaver. Alla bär även på en längtan och känner en stark gemenskap med naturen - havet eller skogen. LÄS MER