Sökning: "Tematisk undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 747 uppsatser innehållade orden Tematisk undervisning.

 1. 1. Förskollärares möjligheter att skapa tillfällen för lärande i den fria leken inomhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Josefine Wintell; Somayyeh Arzani; [2024-02-29]
  Nyckelord :Fri lek; lärande; förskollärare; intersubjektivitet; stöttning; lekresponsiv undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur det kan se ut när förskollärare möter barn i den fria leken med fokus på lärandet. Med detta syfte som utgångspunkt så används tre olika frågeställningar; 1. På vilka sätt sker förskollärares deltagande i den fria leken? 2. LÄS MER

 2. 2. "Lärare läser betygskriterier och kursplaner som djävulen läser bibeln eller… typ.” : en kvalitativ intervjustudie med sju gymnasielärare om momentet ergonomi i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Karis; Sanna Andersson; [2024]
  Nyckelord :Ergonomi; Läroplansteorin; Ramfaktorteorin; Idrott och hälsa; Hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med ergonomi på gymnasiet i ämnet idrott och hälsa. Studien avser att besvara följande frågeställningar: - Hur tolkas de ergonomiska inslagen i styrdokumenten av gymnasielärare? - Hur arbetar gymnasielärare med ergonomi i ämnet idrott och hälsa? - Vilka möjligheter och begränsningar upplever gymnasielärare vid undervisning om ergonomi? Med utgångspunkt i läroplansteorin och ramfaktorteorin har studien undersökt hur sju behöriga lärare utformar sin undervisning kring momentet ergonomi i idrott och hälsa kurs 1 på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Inkludering av spelelement i matematikundervisning : Effekter och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lucas Engström; Tanja Trkulja; Andina Gashi; [2024]
  Nyckelord :Spelbaserat lärande; elevers spelupplevelse; undervisningsmetoder och traditionell undervisning;

  Sammanfattning : I skolan har den traditionella metoden för undervisning länge dominerat i klassrummen. Däremot har barns intresse för spel öppnat dörren för ett spelbaserat lärande, inte minst inom matematikämnet. Fler och fler pedagogiska spel skapas och möjligheterna att implementera spel eller spelelement i undervisningen är många. LÄS MER

 4. 4. Varför arbeta som musiklärare? : En kvalitativ studie om musiklärarstudenter och deras uppfattningar av sitt yrkesval

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jakob Freij; [2024]
  Nyckelord :Musiklärare; musiklärarstudenter; yrkesval; fenomenografi; uppfattningar;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att synliggöra uppfattningar som fem musiklärarstudenter har av sitt yrkesval, som i studien omfattar yrkesvalet musiklärare. Syftet med studien är att undersöka dels vilka uppfattningar som respondenterna har av yrkesvalet och hur uppfattningarna varierar, dels hur uppfattningarna motiverar och är relevanta för deras val att utbilda sig till musiklärare. LÄS MER

 5. 5. Resiliens hos elever med ADHD : En undersökning av stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Maria Wiking; Tove Ekström; [2024]
  Nyckelord :ADHD; Resiliens; Riskfaktorer; Skyddsfaktorer; Stress; Högstadiet; Specialpedagogik; Elever; Specialpedagoger;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Ekström, Tove och Wiking, Maria (2023). Resiliens hos elever med ADHD – med fokus på stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER