Sökning: "Tememi Nour"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tememi Nour.

  1. 1. Behovet av psykosocialt stöd hos personer med tarmstomi : -En allmän litteraturstudie

    M1-uppsats,

    Författare :Muratovic Hadjira; Tememi Nour; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER