Sökning: "Temperature equilibrium."

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Temperature equilibrium..

 1. 1. Heat Transfer Analysis on the Applications to Heat Exchangers

  Master-uppsats,

  Författare :Raghu Lakshman Gundra; Jagadeesh reddy Medapati; [2021]
  Nyckelord :CFD anlysis; Heat exchangers; Heat transfer analysis; Heat equation temperature; Temperature equilibrium.;

  Sammanfattning : A heat exchanger is a device used to transfer thermal energy between two or more fluids, at different temperatures in thermal contact. They are widely used in aerospace, chemical industries, power plants, refineries, HVAC refrigeration, and in many industries. LÄS MER

 2. 2. Can Feebly Interacting Massive Particles (FIMP) constitute Dark Matter?

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Grandharva Appagere; [2021]
  Nyckelord :Dark Matter; Higgs¬portal; Freeze¬-in mechanism; FIMP; C-W Mechanism; Mörk materia; Higgsportal; frys-in-mekanism; FIMP; C-W mekanism;

  Sammanfattning : In this study, we investigate the feasibility of Feebly Interacting Massive particles (FIMP) as possible candidates to constitute the observed Dark Matter abundance in the universe. FIMPs are particles that couple very feebly with known particles in the Standard Model (SM). LÄS MER

 3. 3. Undersökning av uppkomst, sammansättning och hantering av anodugnsbeläggning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofia Johansson; [2021]
  Nyckelord :anodugn; anodugnsbeläggning; kopparsmältverk; konvertering; tunnslagg;

  Sammanfattning : De senaste åren har Boliden Rönnskär haft problem med beläggningsbildande i anodugnen. Initiala undersökningar har visat på höga nickelhalter, då nickelhalterna förutspås öka de närmaste åren är det av stor vikt att lösa problematiken med anodugnsbeläggningen. LÄS MER

 4. 4. Quantification of Swelling in Sealing Materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Johanna Möller; Paula Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :elastomer; rubber; gaskets; NBR; EPDM; swelling; diffusion coefficient; polymer technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The objective of this study was to quantify swelling in gasket materials to better predict the gaskets life span in heat exchangers. Alfa Laval produces plate heat exchangers, which are a common unit within the process industry. There are different types of plate heat exchangers, and one type is sealed with gaskets. LÄS MER

 5. 5. Influence of strain and point defects on the Seebeck coefficient of thermoelectric CoSb3 : Inverkan av töjnings och punktdefekter på Seebeck-koefficienten för termoelektrisk CoSb3

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ibrahim Awala; [2021]
  Nyckelord :Cobalt antimonide; Thermoelectric; Strain; Seebeck coefficient; oxidation; DFT; DFT-MD;

  Sammanfattning : Many studies and experiments have been conducted over the years to find solutions to the electricity problem. This issue is not just related to how fossil fuels are dispensed. Also, the environmental concerns associated with using fossil fuels have become a severe issue, which is a major cause of environmental pollution and ozone layer damage. LÄS MER