Sökning: "Temperatursprickor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Temperatursprickor.

 1. 1. Basic Creep of Young Concrete - Sensitivity in the Evaluation Method

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Benar Ekmat; Natalea Hermes; [2019]
  Nyckelord :thermal cracking; young concrete; creep; Linear Logarithmic Model; temperature development; average strain; sensitivity.; Temperatursprickor; ung betong; krypning; Linjär Logaritmisk Modell; temperaturutveckling; töjning; känslighet.;

  Sammanfattning : Creep is defined as deformation that takes place under constant load after an initial elastic response. This thesis focuses on a material property problem area that concerns stress analysis. Focus is on stress development considering creep deformations occurring when a concrete structure is under load, i.e. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av asfaltbruk modifierat med polymerer och fibrer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Dante Zia; Emil Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Bitumen; Asphalt; asfalt; viskositet; reologi; PMB; cellulosafiber; asfaltbruk; asphalt mastic; DSR; RVB; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Asfaltsbruk har stor påverkan på asfaltens egenskaper. Under senare tid har många stu- dier genomförts med syfte att utreda hur asfaltsbruk kan modifieras f ̈or att förbättra egenskaperna hos den slutgiltiga asfaltskroppen. LÄS MER

 3. 3. Temperatursprickor i Ung Betong : Uppföljning av Den Svenska Sprickmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Petter Eriksson; [2017]
  Nyckelord :sprickor; ung betong; töjningskvot; utvärdering; spricksäkerhet;

  Sammanfattning : Då betong gjuts startar en serie av reaktioner mellan cementet och vattnet i betongen. Via dessa reaktioner hårdnar betongen och dess hållfasthet ökar. En produkt av reaktionerna är värme som avges inom konstruktionen. På så vis expanderar betongen samtidigt som hållfastheten ökar. LÄS MER

 4. 4. FE-analys av sprickvidder i ung betong på grund av tvång

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Martin Lagesson; Anton Hägerstrand; [2017]
  Nyckelord :Temperature cracking; Early age concrete; restraint; Finite Element Modelling; Atena; Temperatursprickor; Ung betong; Tvång; FE-modellering; Atena;

  Sammanfattning : Betong är ett av våra idag absolut viktigaste och vanligaste byggnadsmaterial. Betong har väldigt låg draghållfasthet och på grund av detta spricker betongkonstruktioner oftast. Att helt förhindra att betong spricker är svårt och ofta kostsamt istället ställs krav för hur vida sprickorna får vara. LÄS MER

 5. 5. Temperatursprickor i betong : Metodutveckling för sprickbegränsning och uppföljning av uppsprickning i en tunnelkonstruktion

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Vilmer Andersson-Vass; [2015]
  Nyckelord :Temperatursprickor; värmematta; Contest; sprickrisk; temperaturmätning; numeriska simuleringar;

  Sammanfattning : För att reducera risken för temperatursprickor vid motgjutningar kan motgjutna betongkonstruktioner värmas upp för att minska de temperaturdifferenser som orsakar temperatursprickorna. Inom anläggningsbyggandet är ingjutna värmekablar den vanliga metoden för att åstadkomma detta. LÄS MER