Sökning: "Templates"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade ordet Templates.

 1. 1. Requirement Strategy in Large-Scale Agile Development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :NASSIBA EL HASKOURI; [2021-07-06]
  Nyckelord :agile requirements engineering; requirements strategy; design science research;

  Sammanfattning : [Context and Motivation] Agile methodologies are created to facilitate short time to market. Large-scale system development such as complex products and embedded systems are not fairly treated by agile, especially with respect to managing stakeholders and system requirements. LÄS MER

 2. 2. What Is the Structure of a Security Requirement?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alan Soufi; [2021]
  Nyckelord :security; requirements; engineering; comparison;

  Sammanfattning : Well-defined and unambiguous security requirements are essential for developing secure software systems. Misinterpretation of security terms and insufficient knowledge about security terminology can lead to inappropriate security requirements which, in turn, leave the system vulnerable to attacks. LÄS MER

 3. 3. Spiralformer, då och i nutid

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Staffan Larsson; [2021]
  Nyckelord :möbelsnickeri; trä; spiraler; barock; handöverfräs; överhandsfräs; mall; kolonner; kannelyrer; passigsvarvCNC;

  Sammanfattning : I denna studie tar jag avstamp i några möbler i nybarockstil från första halvan av 1900-talet. Jag undersöker olika tillverkningsmetoder för spiraler och kolonnskaft med vriden kannelering. Börjar med metoder från 1700 talet, tar dem vidare och anpassa dem till handöverfräs med en mall. LÄS MER

 4. 4. Uppbyggnad av kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 : En analysstudie för förberedelse inför certifiering av ISO 9001:2015

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Michelle Garbac; Oscar Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Kvalitetsledning; ISO9001; Kvalitetsledningssystem; Gapanalys;

  Sammanfattning : This report presents the performance and results of an analysis study conducted at a small company in the foundry business. The purpose of the study has been to prepare the company for a certification of the quality standard ISO 9001: 2015. LÄS MER

 5. 5. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER