Sökning: "Temporary architecture"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden Temporary architecture.

 1. 1. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER

 2. 2. Ska vi äta ute? - en undersökning av ätande utomhus i urban miljö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Li-Marie Kåkneryd; [2021]
  Nyckelord :temporary architecture; food architecture; outdoor furniture; wooden architecture; architecture installation; small scale architecture; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Ätandet. Det finaste vi har. Vi firar med mat, sörjer med mat och samlas kring mat. Att äta ihop är ett givet sätt att mötas och en självklar del av livet. LÄS MER

 3. 3. “Temporary” Housing to Heal: A Missing Piece of Post-Disaster Community Psychosocial Resilience Building

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mu Chen; [2021]
  Nyckelord :Humanitarian Action; Psychosocial Support; Architecture; Post-Disaster Temporary Housing;

  Sammanfattning : Disaster survivors, facing many aspects of mental distress, sometimes are forced to stay in temporary housing for years. Their psychosocial needs have changed after the traumatic event, but existing temporary housing designs do not respond to their real needs, nor acknowledge the capacity within the community as a whole. LÄS MER

 4. 4. Childifying : a child-centered socio-spatial integration approach

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Eyrún Pétursdóttir; [2021]
  Nyckelord :Childifying; socio-spatial fragmentation; child-centered spatial approach; partisipation; urban open space transformation; community; traveling transect; mobility; connection;

  Sammanfattning : In the last decades, socio-spatial fragmentation has become a growing problem in the urban environment. This thesis aims to offer knowledge on how a child-centered spatial approach, termed Childifying, can help overcome socio-spatial fragmentation. LÄS MER

 5. 5. Platser planerade för det oplanerade : om att ta det offentliga rummet i anspråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Tiderman Häll; Veronica Lennefors; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; placemaking; platstillhörighet; temporära strukturer; stadsplanering; medborgardialog; offentliga rum; placemaking; place attachment; temporary structures; urban planning; citizen dialogue; participation; public space;

  Sammanfattning : Stadsutvecklingen har genomgått flera transformationer under historien. Vår samtida stadsplanering präglas av effektivitet och högt tempo. Detta görs ofta på bekostnad av människans behov av platsskapande, som blir åsidosatta. LÄS MER