Sökning: "Temporary staff"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Temporary staff.

 1. 1. Vård-och omsorgspersonalens upplevelse av arbetsmiljö och ledarskap under covid-19-pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Paula Klenze; Mariana Lesic; [2022]
  Nyckelord :work environment; covid-19; health promotion leadership; New Public Management; arbetsmiljö; covid-19; hälsofrämjande ledarskap; New Public Management;

  Sammanfattning : Coronapandemins effekter har påverkat hälso-och sjukvården runt om i världen. Det har i sin tur utmanat den svenska sjukvården generellt och personalen som jobbar inom vård-och omsorg, specifikt äldreomsorg och inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). LÄS MER

 2. 2. Stärkt kognitiv tillgänglighet på folkbiblioteken : En studie av tillgänglighetsarbetet på sex folkbibliotek som finansierats med hjälp av Stärkta bibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anna Grelle; Agnes Aspenström; [2022]
  Nyckelord :Accessibility for people with disabilities; Public libraries; Cognitive impairments; Disabilities; Stigmatization; Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning; folkbibliotek; personer med kognitiv funktionsnedsättning; funktionshinder; stigmatisering;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this master’s thesis is to examine which factors affect how Swedish public libraries, financed by a grant from the Swedish Arts Council, work to improve their accessibility for people with cognitive disabilities. Method. We have used qualitative methods for our study. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av hälsa hos vuxna som lever med tarmstomi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Berggren; Sandra Silfver; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Health; Intestinal ostomy; The role and support of the nurse; Hälsa; Sjuksköterskans roll och stöd; Tarmstomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund En tarmstomi är en kirurgiskt konstgjord tarmöppning på utsidan av buken som avlägsnar avföring till en anslutande stomipåse. Orsaken till tarmstomi beror på sjukdom, trauma eller ett behov av tillfällig avlastning och kan således vara av temporärt eller permanent slag. LÄS MER

 4. 4. Erkänd i en digital värld? : En kvalitativ fallstudie om digitala verktygs betydelse för relationer i en kommunal arbetsmarknadsåtgärd

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Chero Shero; [2022]
  Nyckelord :Recognition; Labour market programs; Digital tools; Relationships; Case study; Erkännande; Arbetsmarknadsåtgärd; Digitala verktyg; Relationsskapande; Fallstudie;

  Sammanfattning : The purpose of the master thesis was to understand, based on participant experiences, the significance of digital tools for the relationship between participants and social workers within a municipal labour market program. This was done by analysing participants experience of recognition when using digital tools. LÄS MER

 5. 5. Konsultchefens distansledarskap : En kvalitativ studie om hur konsultchefen arbetar relationsbyggande på distans

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josephine Tjernlund; [2022]
  Nyckelord :Temporary staff agencies; consulting managers; distance leadership; relations; bemanningsbranschen; konsultchef; distansledarskap; relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intresset för att nyttja bemanningspersonal har ökat senaste tiden och fler företag har förstått flexibiliteten det finns runt konceptet att hyra in konsulter i sina företag. Ansvaret över de Bakgrunduthyrda konsulterna är konsultchefen som sköter både kontakten med kundföretag men även all administration runt konsulternas anställning. LÄS MER