Sökning: "Tenancy"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Tenancy.

 1. 1. Landsbygdskommunernas obalanserade bostadsbestånd : En bostadsbeståndsundersökning av Dorotea,Vilhelmina, Storuman och Sorsele kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Daniel Gheorghita; [2020]
  Nyckelord :rural housing stock; depopulating rural areas; municipal housing supply;

  Sammanfattning : The rural inland municipalities of northern Sweden have undergone a massive social,economic, and demographic restructuring over the past few decades which has resulted in a diverse settlement pattern. While little attention is paid to those municipalities, it is interesting to find out how these changes affected the housing stock in this rural area. LÄS MER

 2. 2. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar val av lägenhet : En studie om upplåtelseformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Dennis Larsson; Fredrik Östergaard; [2020]
  Nyckelord :forms of tenure; right of tenancy; cooperative tenancy; condominium; dualistic system; unitary system; apartment; upplåtelseform; hyresrätte; kooperativa hyresrätt; bostadsrätt; ägarlägenhet; lägenhet;

  Sammanfattning : Vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform var frågan som ställdes inför detta examensarbete. Bostadsmarknaden är en komplex marknad då särdragen med just bostadsmarknaden inte finns inom någon annan marknad. Ett exempel är att en bostad inte lätt kan ersättas mot någon likvärdig bostad. LÄS MER

 4. 4. Geotracking as an indicator of prime location

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Klara Martinsson; Lisa Olsson; [2020]
  Nyckelord :Footfall; Geodata; Hedonic model; Retail; Rent; Stockholm; CBD; Footfall; Geotracking; Hedonisk modell; Butiker; Hyra; Detaljhandel; Stockholm;

  Sammanfattning : In Sweden, there is practically free rental setting in the retail market. While there is an indirect tenancy regulation that protects the tenant, it does not prevent the establishment of market rents.Rent levels are generally highest in the central business district (CBD), following a rental pattern that confirms the monocentric urban model. LÄS MER

 5. 5. Konsten att sätta sig fast i en fastighet - En studie av besittningsskyddet till sidoarrenden utifrån Anna Christensens teori om normativa grundmönster.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Yury Androssov Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Jordbruksarrende; besittningsskydd; sidoarrende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER