Sökning: "Tenant"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade ordet Tenant.

 1. 1. Relationen mellan belåningsgrad och kvadratmeterpris i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Bodin; Niclas Vestlund; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how the loan-to-value ratio and monthly fee in tenant-owner associations affectthe sale price during the calendar year 2019 on tenant-owner rights in the municipality of Gothenburg.The research question is as follows: Do buyers in the housing market take the increased risk associatedwith higher loan-to-value ratios in tenant-owner associations into account through an adjusted saleprice, and how is the monthly fee affected by a higher loan-to-value ratio? The sale price and fee aretaken into account per square meter to ease the comparisons between different apartments. LÄS MER

 2. 2. The Final 50 Feet Problem in Gothenburg - A MAMCA study on the situation regarding deliveries to multi-tenant multistory buildings in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Lagerlöf; Nikita Zaiko; [2020-06-17]
  Nyckelord :Final 50 Feet; Large Traffic Generators; City Logistics; MAMCA; Freight Quality Partnerships; Transport Plan; Vertical Movement; Horizontal Movement; Urban Freight; Distribution; Collection; Tenants; Receivers;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Incitament för montering av solceller på två olika bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Engholm; Philip Kniis; [2020]
  Nyckelord :Real estate development; Solar cell; Green property refinement; Economic profitability; Fastighetsutveckling; Solceller; Grönfastighetsförädling; Ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att undersöka hur dagens aktörer arbetar med grön fastighetsförädling och vilka olika incitament som finns för aktörer att arbeta med detta. Vidare analyserar vi konkret vilka incitament som finns för ägaren av bostadsrättsfastigheter respektive hyresrättsfastigheter att investera i solceller. LÄS MER

 4. 4. Vem bär ansvaret vid rättsliga fel enligt lag och avtal?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kajsa Olsson; Fanny Mäkelä; [2020]
  Nyckelord :rättsligt fel;

  Sammanfattning : Arbetet har som syfte att ta reda på vem som ansvarar för rättsligt fel enligt lag och avtal och om det skiljer sig åt i fast respektive lös egendom. Som utgångspunkt har säljaren att svara för de rättsliga fel som kan komma att upptäckas och en köpare har att förvänta sig en bostad fri från belastningar. LÄS MER

 5. 5. Hur bostadsrättsmedlemmars intressen kommer till uttryck i styrelsearbetet - En intervjustudie med ordföranden i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Kilman; Theodor Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samtalet om den svenska bostadsmarknaden har på senare tid präglats av en rad ekonomiska frågor. Höjda priser, amorteringskrav och skärpta lånevillkor är något av det som diskuterats flitigt bland såväl köpare, säljare, mäklare och politiker. LÄS MER