Sökning: "Teo Kristjansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Teo Kristjansson.

  1. 1. Förtroende – Enkelt att fördärva, svårt att förvärva

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Tuva Hansson; Teo Kristjansson; [2018-09-07]
    Nyckelord :Media trust; trust; media;

    Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this study is to examine how the individuals, who is a part of ourfocus groups, themselves experience their own trust or not trust for media in order to illustrate howit looks for these individuals. This is because we won't be able to draw a general conclusion. LÄS MER