Sökning: "Teodor Larsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Teodor Larsson.

 1. 1. 4 234 frågor och inga svar : En kvantitativ undersökning av vilken kunskapsform som erbjuds i arbetsuppgifterna i elva samhällskunskapsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Teodor Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den kvantitativa studien undersöks vilka kunskapsformer som elever erbjuds att utveckla i läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet. De kunskapsformer som används som analysmodell i uppsatsen är Skolverkets fyra f: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, detta utgör även uppsatsens teori. LÄS MER

 2. 2. Vad frågar du efter? : En studie om hur tydligt förmågorna i the big five efterfrågas inom olika examinationsformer på olika program i kursen   religionskunskap 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Teodor Larsson; Carin Stegå; [2019]
  Nyckelord :Examination; abilities; thinking skills; the big five; exam construction; religionskunskap 1; type of questions; Examinationer; förmågor; The big five; provkonstruktion; Religionskunskap 1; frågetyper;

  Sammanfattning : This essay is about how thinking skills are requested in examinations in the course religion 1 in Swedish upper secondary schools. To investigate this an analysis template has been created which is constructed from Göran Svanelids theory the big five, who explains which abilities the Swedish curriculum demands. LÄS MER